Eva Linghede och Håkan Larsson
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

”Jag är en normal kille liksom” - rapport om killar och ridsport

2013-05-16

Tjejgrej, karlgöra, fjollsport… Forskaren Eva Linghede och professor Håkan Larsson från Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) har på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet skrivit en rapport om killar och ridsport. Forskningen bygger på intervjuer med män och pojkar som gått mot strömmen och fattat galoppen. Och vars berättelser handlar om stärkande hästkraft men också om utanförskap, stereotypa könsnormer – och om att vara en normal kille, liksom.

För hundra år sedan var svensk ridsport en arena för män. Idag är 90 procent av Svenska Ridsportförbundets medlemmar flickor och kvinnor. Bland ungdomar mellan 7-20 år är andelen hela 98 procent.

Eva Linghede och Håkan Larsson har genom en kvalitativ studie om grabbars väg in i ridsporten tittat på deras erfarenheter av verksamheten, men också på föreställningar och normer om hur en ridsportkille ”ska” vara. Tydligt är att man som man eller kille måste förhålla sig till de normer och den sexualitet som präglar både ridsporten, idrotten och samhället i stort.
”alltså folk tänker ju att om man är kille och håller på med ridsport… då är man antingen bög eller snobb”, som en av intervjupersonerna säger.

”Jag är en normal kille liksom”-1
Klicka på bilden för att läsa rapporten

”Jag är en helt vanlig kille liksom – att göras och göra sig till ridsportkille” är rubriken på rapporten, som till delar bjuder på nya forskarrön kring killar och ridsport.
För att fånga känslan och tonen i killarnas berättelser har en så kallad narrativ analys gjorts. Det vill säga att intervjusvaren har vävts samman till berättelser med avsikt att väcka känslor och engagemang hos läsaren.

Fortsatt arbete kring jämställdhet inom ridsporten
- Rapporten kastar nytt välbehövligt ljus över den ständigt aktuella frågan hur vi ska få fler killar att upptäcka ridsport, men också om vikten att reflektera över hur vi bemöter både tjejer och killar inom sporten, säger Gisela Löfstrand ansvarig för utvecklingsfrågor på Svenska Ridsportförbundets kansli.
- Vår målsättning är ju att erbjuda ridsport för alla - oavsett kön, ålder, bakgrund och sexualitet och här har vi nog mer att göra än vad vi ofta tror, säger hon.
- Vi måste framförallt se över våra grundläggande strukturer, till exempel hur våra ledare är rustas för att möta olika målgrupper. Men vi ska också titta närmare på hur vi kommunicerar ridsporten både internt och externt.

Inom ridsporten och framförallt inom Idrottslyftet, har flera projekt med fokus på killar och ridsport genomförts under åren, många med goda resultat.
- Det är väldigt positivt men för att åstadkomma långsiktiga förändringar när det gäller könsfördelning och jämställdhet krävs genomgripande strukturella förändringar och synsätt. Det här är en början på det arbetet, säger Gisela Löfstrand.


Eva Linghede är forskningsassistent på GIH med egen ridbakgrund från Tyresö ridskola.
Håkan Larsson är professor på GIH med inriktning utbildningsvetenskap och forskar bland annat om idrott och genus.

Forskarna presenterade projektet på Ridsportforum i höstas

Killar om killar och ridsport

Klicka på  bilden i texten för att läsa rapporten.

Ladda ner mer information

  1. ”Jag är en normal kille liksom”

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Ridsportportalen

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons