Testerna av ridhjälmar förändras för att uppfylla en kommande ny standard.
FOTO: Roland Thunholm

Information om ridhjälmar

2016-07-20

I november 2014 tog EU-kommissionen ett beslut om ridhjälmar som påverkar tillverkare, grossister, återförsäljare och ryttare. Standarden för test av ridhjälmar drogs tillbaka. I väntan på en ny standard gäller övergångsregler. Konsumentverket ger också den senaste informationen.

Det har funnits frågetecken kring vad som gäller för att en ridhjälm ska räknas som godkänd idag.

>> Följ Konsumentverkets information

Till dess nya standarden är klar har Svenska Ridsportförbundets styrelse tagit följande beslut:
Viss oklarhet råder vad gäller begreppet godkända ridhjälmar. Idag finns två kategorier på marknaden:

• CE-märkta ridhjälmar som tillverkats före den 4 november 2014 och som typkontrollerats enligt äldre standard EN 1384, dessa är godkända fram till och med 31 december 2017.
OBS! Detta är Svenska Ridsportförbundets övergångsregler i samråd med övriga nordiska ridsportförbund, inte Konsumentverkets krav. Ridsportförbunden i Sverige, Danmark, Finland och Norge samarbetar nära i dessa frågor.

• CE-märkta ridhjälmar som tillverkats efter 4 november 2014 och som har genomgått ny typkontroll märkta VG1 01.040, Det finns i dagsläget ingen bortre tidsgräns för de hjälmar som är godkända efter den 4 november 2014 enligt VG1 01.040.
OBS! Märkningen VG1 är en rekommendation från EU-kommissionen och inte ett krav.

Bakgrund

4 november 2014 tog EU-kommissionen ett beslut att dra tillbaka standarden för test av ridhjälmar. EU-kommissionen ansåg att standarden som låg till grund för tidigare tester inte var tillräcklig.

Bakgrunden är att vissa EU-länder ansåg att den standard som fanns inte var tillräcklig för skyddsutrustning, dit EU-kommissionen räknar ridhjälmar. I väntan på en ny standard gäller övergångsregler.

Ridhjälmar ska vara CE-märkta. Hjälmarna ska vara provade och typgodkända av opartisk kontrollinstans. Det finns inskrivet i lagen om personlig skyddsutrustning.

Ny standard
För närvarande är en ny standard ute på remiss i Europa. I Sverige är det SIS tekniska kommitté, Svenska Institutet för Standard, där även Svenska Ridsportförbundet har representanter, som har behandlat remissen.

Observera att enligt Konsumentverket gäller följande:
"I väntan på en ny standard, som ska ersätta EN 1384, har de anmälda organen (testhusen) kommit överens om en tillfällig metod (VG1 01.040) som de kan använda vid typkontroll av ridhjälmar. De är inte skyldiga att använda sig av denna metod utan även andra metoder är möjliga"

Nu vill EU-kommissionen att den nya standarden för test av ridhjälmar ska utvecklas och omfatta bland annat:

* Stötupptagning ur fler vinklar än vid ett rakt fall och med högre energi
* Bättre motståndsförmåga mot genomträning av vassa föremål
* Bättre sidostabilitet för att stå emot hårda slag från sidan
* Större skyddsyta utan att detta påverkar förmågan att höra när hjälm bärs
* Hjälmen får inte påverka synfältet
* Stabiliteten hos hjälmen- den får inte röra sig på huvudet under ridning

Svenska Ridsportförbundet följer och arbetar i samråd med Konsumentverket och följer EU-kommissionens fortsatta arbete.

Så här skriver Konsumentverket:

"Ändrade regler för ridhjälmar

EU-kommissionens beslut om att dra tillbaka referensen till standarden EN1384 trädde i kraft den 4 november 2014. Beroende på när hjälmen är tillverkad innebär det följande:

Hjälmar som tillverkats från och med 4 november 2014

Hjälmar som tillverkats från och med 4 november 2014 måste antingen ha ett nytt typkontrollintyg eller ett annat intyg som visar att hjälmen fortfarande uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav i PPE-direktivet (direktiv 89/686/EEG). Typkontrollintygen för dessa hjälmar får alltså inte längre referera enbart till EN 1384.

Det är viktigt att tillverkare/importörer för en dialog i den här frågan med de anmälda organ (Notified Bodies) som är det som typkontrollerar/certifierar hjälmar.

Hjälmar som tillverkats före 4 november 2014

För hjälmar som redan finns i omlopp och är tillverkade före den 4 november 2014, har Kommissionen inte fattat något beslut om vad som ska gälla. Det innebär i korthet att det är tillåtet att använda eller sälja hjälmar som är tillverkade före den 4 november 2014 och CE märkta enligt EN1384 .

Vilka regler som gäller för tävlingsbruk bestämmer respektive tävlingsförbund."

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Ridsportportalen

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons