Rapport från förbundsstyrelsens möte den 26 januari

2016-02-08

Förbundsstyrelsen träffades för årets andra förbundsstyrelsemöte på Arlanda den 26 januari. Första styrelsemötet för året var ett telefonmöte i början på månaden.

Tävlingssektionens ordförande Meta Persdotter var inbjuden till mötet att informera om Tävlingssektionens nuläge och framtida strategi efter Tävlingskonferensen i januari.

Utskott och nämnder
Förbundsstyrelsen fastställde sammansättning i sina utskott och nämnder för perioden 2016 och 2017.

Djurskyddsutskottet
Karl-Henrik Heimdahl, ordförande. Ledamöter; Peter Kallings, Karin Holm Forsström, Nina Roepstorff, Tinne Vilhelmson Silfvén, Roland Werner, Wiveka Lundh, adjungerad kansliet
Juridiska utskottet
Carl-G Leissner, ordförande. Ledamöter; Helena Carlsson, Ragnar Olsson, Inger Akalla, Ann Ponce de Leon, Bo Helander, Dan Nordenfeldt, Kicki Ronnerberg Bäckman adjungerad kansliet
Säkerhetsutskottet
Göran Dalin, ordförande. Ledamöter; Emma Olsson Björs, Robert Fritz, Josefine Ahlgren, Annica Bjurfors, Lars Englund, Markku Söderberg, Marie Young, AC Bengtsson, adjungerad kansliet
Miljö- och hållbarhetsutskottet
Gabriella Bragée, ordförande. Ledamöter; Theres Lundahl, Alexandra Mörner, Camilla Välimaa, Anna Forslid, Johanna Hector, Linda Kjellberg, Marlene Bernfalk Karlsson, adjungerad kansliet
Disciplinnämnden
Cecilia Tholse, ordförande. Ledamöter; Mikael Sedolin, Lars-Olof Axén, Anna Björklund, Ragnar Olsson, Elisabeth Lette, Hans Anders Odh, Anna Thorstenson, Andrea Barth, adjungerad kansliet
Arbetsgrupp mot dopning
Bo Helander, ordförande. Ledamöter; Sven Holmberg, Peter Kallings, Anna Thorstenson

Ekonomi
Förbundsstyrelsen fastställde reviderad budget och investeringsbudget för 2016.

Policy
Förbundsstyrelsen fastställde resepolicy för Svenska Ridsportförbundets anställda och förtroendevalda samt informationspolicy på mötet.

Samarbetsavtal med SIF
Förbundsstyrelsen beslöt att förlänga samarbetsavtalet med SIF, Svenska Islandshästförbundet, ytterligare 1 år och att fortsätta arbetet i den samverkansgrupp som finns för de två förbunden.

LRF
Förbundsstyrelsen beslöt att förlänga samarbetsavtalet med LRF ytterligare 1 år.

Idrottslyftet 2016
Styrgruppen för Idrottslyftet har fördelat de medel Svenska Ridsportförbundet centralt får för förbundsutveckling från Idrottslyftet. Förbundsstyrelsen fastställde styrgruppens fördelning.
Idrottslyftets medel för förbundsutveckling satsas i tio större projekt för att ge mer medlemsnytta till förbundets föreningar och medlemmar. En del projekt är nya, andra en fortsättning sedan tidigare år. Projekten är; Ledarutveckling - Fortsatt utveckling av Basutbildningen, Ledarutveckling Ridskola/Utbildning, Värdegrund och Varumärkesstrategi, Ridskola 2025, Ryttarutveckling, Barns och Ungdomars tävlande, Trygga Idrottare, Medlemsutveckling, Ridsport för alla – en satsning på integration och mångfald och Samverkan i regionerna.
En del av utvecklingspengarna går också till distriktsstöd.

Förbundsstyrelsens prioriterade områden/projekt 2016
Förbundsstyrelsen har fem prioriterade områden för 2016. Till de redan fastställda EM 2017, Ridsportpolitik, IT och processarbete samt Värdegrund och Varumärke har lagts Ridsport 2025.
Syftet med Ridsport 2025 är ta nästa steg för att vår idrott ska kunna vara fortsatt attraktiv i ett längre perspektiv. Var är ridsporten 2025?
Arbetet ska präglas av ett ”utifrån och in i perspektiv” och ställa de svåra frågorna ”Hur kan vi vara fortsatt attraktiva? Det självklara valet. Framgångsrika och attraktiva”. Att Svenska Ridsportförbundet är såväl erkänt och känt som varumärke.
Målet är att med målbilden Ridsport 2025 enas inom förbundet kring en gemensam strategi för all verksamhet.

I den enkät förbundet gör med föreningarna framkom vid förra mätningen att ridsportpolitik var ett område medlemmarna ville se mer av och önskade att ridsporten syntes mer i debatten. I valrörelsen 2014 satte vi friskvårdsfrågan ordentligt på agendan men nådde inte riktigt ända fram.
Arbetet fortsätter och under året ska vi formulera ett ridsportpolitiskt program med en beskrivning av våra långsiktigt politiska frågor och förslag till lösningar samt driva och genomföra ridsportpolitiska aktiviteter.

Arbetet med Värdegrund och Varumärke har inletts och kommer under året att fortsätta för att omfatta synpunkter, idéer och förankring på central, regional och föreningsnivå.

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Ridsportportalen

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons