Svenska Ridsportförbundets ordförande Ulf Brömster presenterade bland annat bokslutet på en pressträff i Göteborg.
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Bokslutet för 2015 klart

2016-03-28

Ridsportförbundets bokslut för koncernen visar, med en omsättning om 100 miljoner kronor, ett negativt resultat på 1,5 miljoner för 2015. Resultatet är något sämre än det budgeterade, men innebär ingen anledning till oro för förbundets ekonomi.

-    Vi har totalt sett en stabil ekonomi och mycket glädjande är att vi sett en positiv utveckling av antalet medlemmar de senaste två åren, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.
Antalet föreningar ökade under 2015 och antalet enskilda medlemmar är drygt 154 000, att jämföra med 150 000 för två år sedan.

Svenska Ridsportförbundets Service AB står för en större del av det negativa resultatet för 2015, 1 miljon kronor. Det beror bland annat på avskrivningar av lager. Svenska Ridsportförbundet visar ett negativt resultat på 0,5 miljon kronor, det beror bland annat på mindre evenemangs- och sponsorintäkter.

Svenska Ridsportförbundets har fyra stora intäktskällor, bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och SOK, medlemsavgifter, sponsorintäkter och licenser.
-    Vi fick Folksam som ny huvudsponsor i år, och för några veckor sedan kunde vi presentera Saab som grensponsor till dressyren, och vi fortsätter vårt mångåriga samarbete med ATG. Tillsammans med det ökade medlemsantalet finns all anledning att se ljust på framtiden, fortsätter Ulf Brömster.

Omsättningen har ökat med 11 miljoner jämfört med förra årets siffror. Ökade medlemsavgifter och ökade licensintäkter är delar på plussidan. Kostnaderna har ökat med bland annat ökade rese- och möteskostnader, en konsekvens av att förbundet har fler sektioner och förtroendevalda sedan stämman 2013.
-    Vi gör mer verksamhet och medlemsnytta men det är också förenat med högre kostnader.

Det egna kapitalet efter 2015 uppgår till 15,5 miljoner inklusive andelar i Stutab, SwedeHorse och Pool2000 som räknas in i egna kapitalet. Det är under målet för 2015, men med den budget som är lagd för 2016 kommer det egna kapitalet att öka.
-    Vi kommer att uppnå vårt mål att bygga på det egna kapitalet för att lägga en grund för deltagande vid VM i Kanada 2018, säger Ulf Brömster.

Ett samlat VM utanför Europa blir kostsamt och att bygga på det egna kapitalet är förbundets sätt att spara medel inför deltagandet.
-    Vi har som mål att delta med svenska ekipage vid VM i Kanada 2018, säger Ulf Brömster.

2015 var som alltid ett händelserikt ridsportår med bland annat Ponny-EM i Malmö, lansering och genomförande av Basutbildningen, fortsatt opinionsarbete och en förbundsstämma i maj.

Ladda ner mer information

  1. Ridsport_siffror_2015_hemsidan

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Ridsportportalen

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons