Ulf Brömster, förbundets ordförande, presenterade bokslutet för 2016 på lördagen.
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Bokslutet för 2016 klart

2017-03-17

Svenska Ridsportförbundets bokslut för koncernen visar, med en omsättning om 104 miljoner kronor, ett positivt resultat på drygt två miljoner för 2016.

- Vi har totalt sett en stabil ekonomi och mycket glädjande är att vi sett en positiv utveckling av antalet föreningar de senaste två åren, säger Ulf Brömster, ordförande i Svenska Ridsportförbundet.

Antalet föreningar ökade under 2016 och antalet enskilda medlemmar är drygt 153 000, att jämföra med 150 000 för tre år sedan.

Det positiva resultatet ger en stabil grund att planera för VM i USA 2018. Ett mästerskap utanför Europa drar med sig extra kostnader, en erfarenhet från VM 2010 i Lexington, KY, USA.

Svenska Ridsportförbundets har fyra stora intäktskällor, bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet, medlemsavgifter, sponsorintäkter och licenser.

- I bokslutet ser det ut som om vi tappat sponsorintäkter, men i praktiken kommer vissa sponsoraktiviteter att äga rum under innevarande år, säger Ulf Brömster.

- Vi har Folksam som huvudsponsor, och förra året kunde vi presentera Saab som förbundssponsor med inriktning mot dressyr. Vi fortsätter vårt mångåriga samarbete med ATG. Tillsammans med det ökade antalet föreningar finns all anledning att se ljust på framtiden, fortsätter Ulf Brömster.

- Vi gör mer verksamhet och medlemsnytta men det är också förenat med högre kostnader.

Det egna kapitalet efter 2016 uppgår till 17,6 miljoner inklusive andelar i Stutab, SwedeHorse och Pool2000 som räknas in i egna kapitalet.

- Vi kommer att uppnå vårt mål att bygga på det egna kapitalet för att lägga en grund för deltagande vid VM i USA 2018, säger Ulf Brömster.

Ladda ner mer information

  1. Ridsport_siffror_2016_slut

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons