Ny organisation efter stämman

2017-03-10

Svenska Ridsportförbundets organisation trimmas och får ett nytt utseende efter förbundsstämman i maj.  Fem sektioner blir tre igen, och två råd inrättas. Beslutet att förändra organisationen togs av förbundsstyrelsen i början på mars.

Svenska Ridsportförbundet får tre sektioner under förbundsstyrelsen. Det är Ridskole- och Utbildningssektionen, Tävlingssektionen och Centrala Ungdomssektionen.

Nuvarande Utbildningssektion och Ridskole- och Anläggningssektion slås ihop till en Ridskole- och Utbildningssektion.

Medlemssektionen upphör och istället inrättas en tjänst för medlemsfrågor på förbundets kansli med ansvar för att initiera, ta tillvara och samordna verksamhet och aktiviteter för att medlemmen ska uppleva en stark medlemsnytta och förstå värdet av medlemskapet. Tjänsten skall också utgöra en så kallad Medlemsombudsman, dit såväl enskilda medlemmar som föreningar kan vända sig

Förbundsstyrelsen understryker att det här inte innebär att nuvarande sektioner på något sätt gjort ett dåligt arbete, utan hoppas att de personer som funnits i sektionerna kommer att finnas med på andra uppdrag i förbundet.

I samband med förbundsstämman 2013, när projektet Ridsportens framtida organisation och finansiering, det sk organisationsprojektet 2011- 2013 presenterades, fanns förslaget att Svenska Ridsportförbundets organisation på central nivå skulle utökas till fem sektioner; Utbildning, Ridskola/Anläggning, Tävling, Medlemsutveckling samt Ungdom.

Efter fyra år visar utvärderingen att det inte är optimalt med så många sektioner. Fler sektioner kräver större samordning och även om arbetsordningen har genomarbetats för att ge en tydlig bild av roller och ansvar, vill förbundsstyrelsen med färre sektioner öka effektiviteten.

Förbundsstyrelsen har tittat på Riksidrottsförbundets organisation där styrelsen arbetar med råd i stället för sektioner. Som ett första steg i en liknande organisation inrättas två råd, direkt underställda förbundsstyrelsen. Det är ett Digitaliseringsråd för digitalisering av och inom ridsporten, där även digital utveckling och interaktivt lärande ingår samt ett Hästhållnings- och anläggningsråd för frågor runt anläggningar i alla dess former.

Förbundsstyrelsen har bett valberedningen ta fram och presentera en process för hur råden ska utformas och ledamöter tillsättas. Ordförande i respektive råd blir en förbundsstyrelseledamot.

Under nästa mandatperiod kommer förbundsstyrelsens utskott och nämnder att ses över och skillnaden mellan råd och utskott klart definieras.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons