Rapport från förbundsstyrelsens möte 17 februari

2017-03-13

Förbundsstyrelsen träffades för sitt andra möte för året hos Svenska Ridsportförbundets huvudsponsor Folksam på Skanstull i Stockholm.

På mötet gjorde Utbildningssektionens ordförande Robert Fritz en muntlig redovisning av sektionens verksamhet, prioriterade områden och status.

Ekonomi
Förbundsstyrelsen fastställde bokslut för 2016 - se separat artikel. Patrik Anderbro, KPMG, kommenterade revisionsrapporten på plats.

Prioriterade områden
Förbundsstyrelsen har två prioriterade områden för 2017 - Ridsport 2025 och EM 2017.
Strategidokumentet Ridsport 2025 är fastställt av förbundsstyrelsen och kommer att ligga till grund för den verksamhetsinriktning med ekonomisk plan som läggs fram på förbundsstämman.
För FEI EM i Ridsport 2017 har förbundsstyrelsen fastställt ett måldokument för förbundets verksamheter och deltagande under EM i Göteborg.

Förbundsstämman 2017
Förbundsstyrelsen fastställde yttranden över motioner och förslag till årsavgift. Stämmohanldingar finns publicerade på ridsport.se och är utsända till föreningar och distrikt.

Distriktsårsmöten
En representant från förbundsstyrelsen kommer att gästa distriktens årsmöten under mars. I samband med årsmötet lämnas information om förbundets verksamhet.

Skrivelse ang Sveland Cup
Förbundsstyrelsen har mottagit en skrivelse angående Sveland Cup från Sveland Djurförsäkringars VD Anette Henriksson.
Förbundsstyrelsen beslöt att skriftligt svar skickas till Anette Henriksson.
Sveland har, på Svenska Ridsportförbundets initiativ och idéer, tagit fram nya regler, fått dem godkända av Svenska Ridsportförbundet och meddelat att de accepterar detta. Den 30 januari meddelade Sveland att cuperna skulle genomföras i linje med de idéerna.

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons