FOTO: Mikael Sjöberg

Krafttag för en trygg miljö

2017-04-13

För Svenska Ridsportförbundet är det en helt avgörande fråga att alla ska kunna känna sig trygga i sin idrott och kunna gå till stall och ridhus utan att känna oro.

Inom Svenska Ridsportförbundet och Riksidrottsförbundet pågår ett intensivt arbete kring värdegrunds- och etiska frågor.

Svenska Ridsportförbundet har, i linje med det arbetssättet, beslutat att en tränare blir fråntagen sin tränardiplomering. Det innebär att vederbörande inte kan lösa tränarlicens inom Svenska Ridsportförbundet. Beslutet gäller med omedelbar verkan.
Återkallandet innebär inget yrkesförbud.

Beslutet grundar sig i en förtroendefråga mellan Svenska Ridsportförbundet och vederbörande person.

Svenska Ridsportförbundets beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons