Rapport från förbundsstyrelsens möte 21 april

2017-05-08

Förbundsstyrelsen träffades för årets fjärde möte på Arlanda.

Budget 2018
Förbundsstyrelsen fastställde budgetram för 2018.

WEG 2018
Förbundsstyrelsen fastställde budgetram och kriterier för deltagande i WEG (World Equestrian Games) i Tryon, NC, USA 2018. Kriterier kommer meddelas förbundskaptener och landslagsledare under våren.

Stiftelsen Göteborg Horse Show
Förbundsstyrelsen fastställde årsredovisningen för Stiftelsen Göteborg Horse Show.

Förbundsstämman 2017
Förbundsstyrelsen fastställde handlingar till utskick 2 av förbundsstämmohandlingarna; arbetsordning, förslag till föredragningslista och behandlingsordning samt Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan för 2018 och 2019.

Förtjänsttecken/förtjänstmedaljer
Förbundsstyrelsen beslutade att utdela Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld till Hans Forssman, Lena Austrin Kull och Gudrun Orava, Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i silver till Kristina Girhagen och Inger Hedberg samt Svenska Ridsportförbundets förtjänsttecken plakett till Agneta Aronsson.
Utmärkelserna delas ut på förbundsstämman den 13 maj.

Prideparaden
Svenska Ridsportförbundet kommer att delta i Prideparaden den 5 augusti i Stockholm. Vi tågar tillsammans andra ridsportare och Svensk Idrott, där RF räknar med ett 30-tal idrottsförbund. Totalt brukar cirka 45 000 personer delta i paraden och gatorna kantas av runt en halv miljon människor.

Riksidrottsmötet (RIM)
Förbundsstyrelsen beslöt att Helena Carlsson, Emma Björs, Elin Gustafsson, Kicki Ronnerberg Bäckman och Ann-Catrine Bengtsson representerar Svenska Ridsportförbundet på RIM i maj.
Förbundsstyrelsen beslöt vidare att på RIM ställa sig bakom Svenska Gymnastikförbundets motion om en etisk kod för idrotten.

Val till FEI:s kommittéer mm
Förbundsstyrelsen har gett ordföranden och tf generalsekreterare i uppdrag att hantera frågan om eventuella nomineringar till FEI:s kommittéer mm.

Nästa möte
Förbundsstyrelsen träffas den 12 maj på Strömsholm.

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons