Rapport från förbundsstyrelsens möte 23-24 september och 14 augusti

2017-10-05

Förbundsstyrelsen träffades för årets nionde möte på Strömsholm helgen 23-24 september.

Christina Rosell, vd för Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm AB gästade mötet och presenterade strategi, planer och samordning för de två anläggningarna.
Förbundsstyrelsen fick också en presentation av Svenska Ridsportförbundets Ryttarutvecklingsprogram med nuläge och framtida planer. Både Nivå 3 och Nivå 4 presenterar nya ”laguppställningar” för 2017/2018 och Nivå3 har precis haft sin första träff med mentorerna i programmet. I Ryttarutvecklingsprogrammen är våra sponsorer Folksam och ATG stora möjliggörare. För dressyrryttarna finns dessutom satsningen från Leksands Knäckebröd på U25-ryttare.

En stor del av förbundsstyrelsemötet var avsatt till diskussioner om framtida verksamhet och planering.

Avtal
Förbundsstyrelsen beslöt att förlänga avtalet med LRF och LRF Häst till 3 december 2018 och att under kommande år göra en utvärdering av samarbetet.

Extern representation
Generalsekreterare Annika Tjernström utses att ersätta tf GS Ann-Catrine Bengtsson i Flyingestiftelsen samt Föreningen Ridskolan Strömsholm, i Hästnäringens Nationella Stiftelse och representationen till Sveriges Olympiska Kommitté.
Kicki Ronnerberg Bäckman utses till Svenska Ridsportförbundets representant i LRF Häst.

Representation SM
Cecilia Stenström, ledamot i förbundsstyrelsen, är Svenska Ridsportförbundets representant vid Ponny-SM i hoppning 2-4 november hos Billdals Ridklubb, Ulf Brömster, ordförande, är förbundets representant vid lag-SM i dressyr för ponny hos Täby Ridklubb 3-5 november och Tomas Torgersen, ledamot i förbundsstyrelsen, är förbundets representant vid SM i hoppning inomhus för seniorer, young rider och junior hos Billdals Ridklubb 10-13 november.

Möten
Nästa förbundsstyrelsemöte är ett telefonmöte den 8 oktober, och den 27  oktober träffas förbundsstyrelsen för ett möte på Arlanda.

Torsdag 5 oktober möts distriktens ordförande och förbundsstyrelsen för ett möte på Arlanda.

Svenska Ridsportförbundet kommer att vara representerat vid Europeiska Ridsportförbundet, EEF, årsmöte den 9 och 10 oktober i Luxemburg, samt vid internationella ridsportförbundets årsmöte den 18-21 november i Montevideo, Uruguay. Då vet vi också om någon av de svenska nominerade, Peder Fredricson och Felicia Grimmanhag, får mottaga en FEI Award för insatserna under 2017.

Rapport från förbundsstyrelsens möte 14 augusti

Förbundsstyrelsen träffades för årets åttonde möte på Arlanda den 14 augusti.

Under en del av mötet deltog Anna Helsén, JKL Group, för mediautbildning med styrelsens ledamöter.

Uppdragsbeskrivningar Råd
Efter förbundsstämman i maj pågår ett arbete med att ta fram uppdragsbeskrivning och förslag till nominering för Hästhållnings- och Anläggningsrådet, samt Digitaliseringsrådet.
Samtidigt pågår en revidering av uppdragsbeskrivningar för förbundsstyrelse, utskott, nämnder, sektioner och kommittéer samt GS-instruktion, ett arbete som Juridiska utskottet har ansvar för.

Firmateckning
Förbundsstyrelsen beslutar att Svenska Ridsportförbundets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande Ulf Brömster, av vice ordförande Helena Carlsson eller Eva Myrgren eller av generalsekreteraren, Annika Tjernström, var för sig, samt att Stiftelsen Göteborg Horse Shows firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordförande Ulf Brömster, av vice ordförande Helena Carlsson eller Eva Myrgren eller av generalsekreteraren, Annika Tjernström var för sig.

Nomineringar till RF:s råd
Förbundsstyrelsen beslutar att nominera Ulf Brömster och Annika Tjernström till ”Referensgrupp för att ta fram en etisk kod för att stärka idrottsrörelsens värdegrund”, att nominera Helena Carlsson till ”Referensgrupp för översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU, att nominera Ann-Catrine Bengtsson till ”Referensgrupp för översyn av stödformer i relation till mål 2025” samt att nominera Marcus Lundholm och Anna Reilly till ”Anläggningsrådet”.

Revidering Ridsport 2025
I strategidokumentet Ridsport 2025 ska framförallt avsnittet med våra värderingar var ett levande dokument. Ridsport 2025 har efter sommaren revideras med nedanstående text och förbundsstyrelsen fastställde ändringen på sitt möte.
Planen är att strategidokumentet härefter revideras i samband med förbundsstyrelsens strategidagar.
Ny text Ridsport 2025;
• Hästkraft

Vår kärlek till hästen är det som förenar oss, och vi gör allt för hästens bästa. Hästen är vår hjälte som ger både kropp, själ och samhälle en dos av välbefinnande. Vårt engagemang för hästar är vår drivkraft, och genom samspelet med hästen får vi uppleva glädje, spänning och utmaningar.

• Gemenskap

Glädje och gemenskap är kittet i ridsporten, och det som skapar trivsel och trygghet. Vi är ödmjuka, schyssta och bryr oss om varandra. Gemenskapen känns både i stallet och på tävlingsbanan. Vi ska skapa förutsättningar för varandra att lyckas och fira varandras framgångar. Vi är bäst tillsammans!

• Ansvar

Vi tar ansvar för och värnar om våra hästar, varandra och vår miljö. Och vi agerar om någon, djur eller människa, far illa. Vi följer lagar och regelverk och uppmuntrar individen att själv ta ansvar för sina handlingar. Vi stödjer barnkonventionen förbehållslöst och vägrar acceptera olika former av kränkningar eller trakasserier.

• Öppenhet

Vi bemöter varandra med respekt och hänsyn, och på lika villkor – oavsett vem du är eller vilken uppfattning du har. Vår verksamhet bygger på medmänsklighet och mångfald. Alla som vill, oavsett nationalitet, etnicitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning eller fysiska och psykiska förutsättningar, är välkomna att vara med, bidra och påverka. Så skapar vi ett större engagemang – och det behövs i en ideell och demokratisk organisation.

• Utveckling

Vi är en lärande organisation med en ständig kunskapstörst, vi vill utveckla och utvecklas. Därför verkar vi för hög kvalitet i alla led och ställer också krav på våra verksamheter. Vi erbjuder alla ett livslångt lärande, och sporrar alla att öka sin egen kunskap, stötta andra och utveckla sin förening. Inom ridsporten kan vi öva på förmågor viktiga för hela livet. För att utvecklas sportsligt och i sin egen takt krävs ett tydligt ledarskap som möter alla utifrån individuella behov. Alla ska kunna bli så bra som de vill!

• Stolthet

Vi är stolta över det engagemang för hästar och ridsport vi alla delar. Vi är värdefulla och ska tro på oss själva och våra förmågor. Vi uppmuntrar och står upp för andra. Stolthet byggs även genom vår ärlighet och vårt rena spel – vi verkar aktivt mot fusk, doping och brott såväl på som utanför ridskolan/tävlingsbanan. Vi är stolta över vår hundraåriga historia, vår unika ridskola och våra tävlingsframgångar i världsklass. Ridsporten är viktig i samhället – nu och i framtiden.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons