"En självständig och stark idrottsrörelse är en viktig del av den svenska modellen" menar idrottsminister Annika Strandhäll.
FOTO: Mikael Sjöberg

Mer ekonomiskt stöd till idrotten

2017-12-20

I förra veckan beslutade regeringen om statens stöd till idrotten för 2018. Nästa år ökar stödet med 19 miljoner kronor, vilket betyder att idrotten nästa år får 227 miljoner kronor mer i stöd jämfört med 2014.

Tillskottet på 19 miljoner har regeringen valt att fördela enligt följande:

  • Förstärkt stöd till antidoping + 3 miljoner kronor
  • Stöd till forskning och medlen till Centrum för idrottsforskning + 1 miljon kronor
  • Ökning av Idrottslyftet till 555 miljoner + 5 miljoner kronor
  • Ökning av anslagsposten verksamhet av gemensam natur 10 miljoner kronor.

- Regeringen har i samband med dessa förutsättningar inför 2018 infriat sitt löfte om ökat stöd till idrotten under mandatperioden vilket är glädjande, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

– Vi har genom att uppfylla vårt vallöfte visat att vi prioriterat idrotten under hela mandatperioden. En självständig och stark idrottsrörelse är en viktig del av den svenska modellen. Idrotten är en folkrörelse som bidrar till glädje och hälsa, men den är också en brobyggare som skapar gemenskap och ett samhälle som håller ihop, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Ökningen med 5 miljoner inom ramen för Idrottslyftet är en del av regeringens satsning på ökad rörelse under skoldagen som presenterades i maj 2017. Förutom dessa fem miljoner så öronmärker regeringen ytterligare 25 miljoner av idrottslyftets 550 miljoner till skolsatsningen så att den totalt kommer att omfatta 30 miljoner kr.

- Vi är överens med regeringen att skolsatsningen är en viktig del för att skapa ökad daglig rörelse och fysisk aktivitet i skolan. Däremot kan vi ifrågasätta att regeringen väljer att finansiera denna satsningen genom att öronmärka och styra om medel i en redan befintlig och väl etablerad satsning. Det må vara hänt en gång men får absolut inte bli en vana, säger Björn Eriksson.

Under mandatperioden har även en särskild integrationssatsning gjorts på 64 miljoner kronor per år som riktar sig till nyanlända, samt en satsning på idrott i socialt utsatta områden som nästa år uppgår till 14 miljoner kronor.

Det samlade stödet till idrotten uppgår 2018 till knappt 2 miljarder kronor, 1 954 miljoner kronor. Stödet fördelas av Riksidrottsförbundet, som just nu genomför en översyn av hur dessa medel fördelas, bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons