Rapport från förbundsstyrelsens möte den 8 december

2017-12-21

Svenska Ridsportförbundets styrelse träffades för årets 12 och sista möte den 8 december i Stockholm.

Utskott, nämnder och råd
Förbundsstyrelsen kommer under kommande år att ha sex utskott, nämnder och råd; Disciplinnämnd, Juridiskt utskott, Djurskyddsutskott, Säkerhetsutskott, Digitaliseringsråd samt Hästhållnings- och Anläggningsråd. Ordföranden i nämnder och utskott fastställdes för kommande tvåårsperiod liksom arbetsbeskrivningar.
Disciplinnämnden, ordförande Cecilia Tholse, Djurskyddsutskottet, ordförande Karl-Henrik Heimdal, Säkerhetsutskottet, ordförande Göran Dalin samt Juridiska utskottet, ordförande Carl-Gustaf Leissner.
Ordföranden ska återkomma med förslag på ledamöter i respektive utskott eller nämnd samt verksamhetsplaner.
Miljö och hållbarhetsutskottets mandattid förlängs till den 28 februari 2018 och behåller till dess sammansättning och uppdragsbeskrivning. Förslag till arbetssätt för hållbarhetsfrågorna ska presenteras till nästa förbundsstyrelsemöte.

Förbundsstämman
Förbundsstämman 2019 äger rum i Sundsvall, på Södra Berget, lördag den 18 maj.

Ridsportforum 2018
Ridsportforum äger rum den 20-21 oktober 2018. Elin Gustavsson, ledamot CUS och förbundsstyrelsen, är ordförande i styrgruppen för att arrangera Ridsportforum. Plats och program för Ridsportforum meddelas senare.

Kontaktpersoner regionerna
Förbundsstyrelsen fastställde kontaktpersoner för de sex regionerna för kommande år.
Region 1, Norrbotten, Västerbotten, Emma Björs och Eva Myrgren
Region 2, Dalarna, Mittsvenska, Gävleborg, Cecilia Stenström och Tomas Torgersen
Region 3, Göteborg och Bohuslän, Värmland, Västergötland, Örebro, Elin Gustavson och Gunilla Fredriksson
Region 4, Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västmanland, Ulf Brömster och Helena Carlsson
Region 5, Blekinge, Småland, Östergötland, Madeleine Almqvist och Peter Ljungcrantz
Region 6, Halland, Skåne, Gabriella Bragée och Eva Myrgren

Antidopningsbestämmelser
Förbundsstyrelsen fastställde Svenska Ridsportförbundets Bestämmelser om antidopning och otillåten medicinering av häst. bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2018.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons