FOTO: Mikael Sjöberg

Nominera till våra förtjänsttecken

2019-02-18

Känner du någon som gjort en stor insats för ridsporten eller klubben? Nominera hen till Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedaljer och förtjänsttecken, nål och plakett.

Förtjänstnål och/eller plakett kan tilldelas enskild person enligt följande grunder:

Person som inom förbundet eller dess föregångares (SRC, SLRC, RidF eller SPF) verksamhet nedlagt minst tioårigt framgångsrikt arbete i ledande ställning eller som genom synnerligen verksamt bistånd under lång tid givit förbundet sitt stöd. Härvid medräknas även yrkesmässigt arbete inom och utom förbundet.

Följande är berättigade att ge förslag om tilldelning av förtjänsttecken:

  • Förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter
  • Generalsekreteraren
  • Styrelserna i distriktförbunden
  • Styrelserna i förbundets föreningar

Förtjänstnål kan sökas när som helst under året och delas ut i samband med exempelvis årsmöten eller annan sammankomst som arrangeras av förening eller distrikt, eller vid annat tillfälle enligt förslagställarens önskemål.

Förslagsblankett för förtjänsttecken skickas till:
Svenska Ridsportförbundet
Att: Lotta Orrholm
Ridsportens Hus, Strömsholm
734 94 Strömsholm

Läs mer om förtjänsttecken (pdf)

Förslagsansökan blankett  (pdf)

Personer som fått Förtjänstnål  (pdf)

Förtjänstmedalj kan tilldelas enskild person enligt följande grunder:

Medaljen utdelas i GULD (förgyllt silver) till den, vilken under ett flertal år – i regel ej understigande femton - i ledande ställning genom initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga kraftigt gagnat förbundets verksamhet samt nedlagt ett intensivt och förtjänstfullt arbete för förbundet även som till den som på annat sätt ådagalagt synnerligen stor förtjänst till befordrande av förbundets ändamål , samt i

SILVER till den, vilken under ett flertal år – i regel ej understigande tio i ledande ställning genom initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga verksamt gagnat förbundet eller gjort sig förtjänt av dess synnerliga tacksamhet även som till den, vilken på annat sätt bidragit till befordrande av förbundets ändamål samt därigenom gjort sig särskilt förtjänt av förbundets tacksamhet.

Följande kan ge förslag beträffande tilldelning av medalj:

  • Förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter
  • Styrelserna i distriktförbunden
  • Styrelserna i förbundets föreningar

Förtjänstmedaljer delas ut i samband med ordinarie Förbundsstämma, nästa gång i maj 2019.

OBS! Förslag för ansökan ska vara inskickat senast den 1 april 2019 till:
Svenska Ridsportförbundet
Att: Lotta Orrholm
Ridsportens Hus
734 94 Strömsholm

Förslagsansökan blankett  (pdf)

Läs mer om Förtjänstmedalj HÄR (Statuter, pdf) och HÄR (Anvisningar, pdf)

Personer som fått förtjänstmedalj (pdf)

Svenska Ridsportförbundets hederserkännande

Svenska Ridsportförbundets Hederserkännande som instiftades av förbundsstyrelsen 2010 utdelas i form av en statyett av förbundets styrelse, till personer för stora insatser eller nytta för verksamhet inom förbundet.

Statuter Hederserkännande (pdf)

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons