Ändrade regler om uppstallning finns med i förslaget men det är inte klart hur de ska tillämpas är när de börjar gälla.
FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Beslut om ny djurskyddslag dröjer

2018-03-06

I januari skickade regeringen remiss på förslag till ny djurskyddslag till lagrådet. Det är inte klart när beslutet kommer att tas men de nya reglerna kan börja gälla tidigast från 1 april 2019.

Förslaget omfattar bland annat regler på hur hästar ska vara uppstallade. När det gäller ”lösgående eller uppbundna djur” finns det med i remissförslaget vid ett eventuellt beslut om att djur ska vara lösgående (t ex boxar) att
"Utredningen föreslår att Jordbruksverket ska få meddela föreskrifter om undantag från det föreslagna kravet på lösgående djur så att de uppbundna systemen kan fasas ut i en rimlig takt."

Det finns tills vidare inget förbud mot att ha häst uppstallad i spilta och även om beslut om en ny djurskyddslag tas är det inte klart hur den kommer att tillämpas eller när den börjar gälla.

Att den nya djurskyddslagen är ute på lagrådsremiss innebär att Svenska Ridsportförbundet inte kan yttra sig, den är bara för lagrådet som har getts möjlighet att tycka till om lagförslaget. Själva lagförslaget är en produkt av Djurskyddslagsutredningen och vad remissinstanserna tyckte då den var på remiss under början på 2012, då Svenska Ridsportförbundet var en av remissinstanserna.

Läs mer om den nya djurskyddslagen Regeringens hemsida

Förutom den nya djurskyddslagen ligger ytterligare två remisser ute som berör hästar;

  • L101 - Förslag till nya föreskrifter om hästhållning
  • L 17 - Förslag till ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2010:45) om träning och tävling med djur

Ovanstående två förslag ligger ute på remiss hos ett flertal organisationer, bland andra Svenska Ridsportförbundet.

Remissvaren ska vara inlämnade senast 12 mars 2018 för L17 och 9 april 2018 för L101.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons