Rapport från förbundsstyrelsens möte 16 februari

2018-02-24

Förbundsstyrelsen träffades för årets första möte den 16 februari i Stockholm.

Bokslut
Förbundsstyrelsen fastställde bokslutet för 2017 och förbundets revisor från PWC lämnade muntligt sin revisionsberättelse till styrelsen. Bokslutet 2017 - läs mer

Sponsorarbete
Marknadschef Camilla Sand gästade förbundsstyrelsen och redogjorde för hur samarbetet med förbundets sponsorer ser ut. Hon kunde redovisa det glädjande beskedet att sponsorintäkterna ökat med 45 procent senaste året.

Digitalisering
Svenska Ridsportförbundet gör under våren en kartläggning och behovsanalys av hela förbundets behov av digitalisering.
I projektet ingår tre områden nulägesanalys, GDPR, dvs nya datalagen som träder i kraft 25 maj, samt kansliets IT-behov, och på mötet fick förbundsstyrelsen en rapport om var projektet befinner sig just nu. Nästa steg är en enkät till föreningar och enskilda medlemmar för nulägesanalysen. I IT-arbetet samarbetar Svenska Ridsportförbundet med Atea i Västerås.

Trygghetsarbete och #visparkarbakut
Förbundsstyrelsen diskuterade det fortsatta trygghetsarbetet inom Svenska Ridsportförbundet. Information om bland annat registerutdrag för dem som arbetar med barn och unga, och hur de ska hanteras, kommer att skickas till föreningarna som ännu ett stöd i det pågående trygghetsarbetet.

Idrottslyftet
Förbundsstyrelsen fastställde budget och utvecklingsplan för distriktsstödet för 2018. Svenska Ridsportförbundet centralt kommer under 2018 att arbeta med Ridsport 2025, Ideellt engagemang, Ryttarutveckling, Nya tävlingsformer, Förbundets utbildningar och Ökad tillgänglighet inom Idrottslyftets ramar.

Stiftelsen Göteborg Horse Shows Stipendium
Förbundsstyrelsen fastställde summan för stipendiet Stiftelsen Göteborg Horse Show. Stipendiet delas ut på Gothenburg Horse Show lördag 24 februari. Här finns årets stipendiater

Distriktens årsmöten
Distriktens årsmöten i mars kommer att få besök av en representant från förbundsstyrelsen, som förutom att följa mötesförhandlingarna, berättar om årets som gick och planer för det kommande året för Svenska Ridsportförbundet.

Utskott, nämnder och råd
Förbundsstyrelsen fastställde ledamöter i utskott och nämnder efter respektive ordförandes förslag;
Disciplinnämnden; Mikael Sedolin, Anna Björklund, Ragnar Olsson, Elisabeth Lette, Hans Anders Odh, Dan Nordenberg, Jörgen Larsson samt Anna Torstensson. Ordförande Cecilia Tholse
Djurskyddsutskottet; Peter Kallings, Karin Holm Forsström, Nina Roepstorff, Elisabet Lundholm, Tinne Vilhelmson Silfvén, Markku Söderberg samt Eva Myrgren som förbundsstyrelsens ledamot i Djurskyddsutskottet. Ordförande Karl-Henrik Heimdahl
Juridiska utskottet; Inger Akalla, Bo Helander, Tove Munthe, Dan Nordenberg, Ragnar Olsson, Anne Ponce de Leon samt Helena Carlsson som förbundsstyrelsens ledamot Juridiska utskottet. Ordförande C-G Leissner
Säkerhetsutskottet; Lars Englund, Nina Roepstorff, Margareta Rödén, Helena Stigson, Markku Söderberg samt Emma Björs som förbundsstyrelsens ledamot i Säkerhetsutskottet. Ordförande Göran Dalin

Digitaliseringsrådet
Efter en nomineringsprocess från distrikten fastställde förbundsstyrelsen ledamöter i Digitaliseringsrådet.
Petra Lindström, Åsa Fridholm, Per Bergström och Magnus Gissler är ledamöter i rådet med Tomas Torgersen som ordförande och Cecilia Stenström som vice ordförande.

Hästhållnings och Anläggningsrådet
Efter en nomineringsprocess från distrikten fastställde förbundsstyrelsen ledamöter i Hästhållnings och Anläggningsrådet.
Nina Anyai, Christer Lindberg och Maria Gretzer är ledamöter i rådet med Eva Myrgren som ordförande, Peter Ljungcrantz som vice ordförande och Marcus Lundholm som adjungerad tjänsteman.

Miljö och hållbarhet
Förbundsstyrelsen beslöt att upplösa Miljö- och Hållbarhetsutskottet från och med den 28 februari 2018. Miljö- och hållbarhetsarbete ska genomsyra all verksamhet inom Svenska Ridsportförbundet. Miljö- och hållbarhetsarbetet ska drivas vidare i enlighet med den fastställda ”Miljö- och Hållbarhetsstrategi mot Ridsport 2025”.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons