Rapport från förbundsstyrelsens möte 6 april 2018

2018-04-18

Svenska Ridsportförbundets förbundsstyrelse hade sitt andra styrelsemöte för året på telefon.

Arbetsordningar
Förbundsstyrelsen fastställde arbetsordningar för Svenska Ridsportförbundets Tävlingssektion, Ridskole- och Utbildningssektionen, Centrala Ungdomssektionen, underliggande kommittéer samt vissa gemensamma arbetsordningar.
Sedan tidigare är arbetsordning för förbundsstyrelsen, utskott och nämnder fastställda och dokumentet kommer att publiceras på ridsport.se i Dokumentbanken
Förbundsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att benämningen utskott, nämnd och råd är förbehållet grupperingar direkt underställda förbundsstyrelsen. Grupperingar under sektioner och kommittéer benämns antingen kommitté eller grupp.

Medaljbonus
Förbundsstyrelsen har avsatt medel för medaljbonus för att premiera framgångar under 2018 och 2019. Medaljbonus kan delas ut till seniorlandslagsryttare inom samtliga tio grenar i Svenska Ridsportförbundet och avser medaljer på Europamästerskap och världsmästerskap.
Under 2018 arrangeras ett samlat VM i USA för hoppning, dressyr, fälttävlan, distansritt, sportkörning fyrspann, voltige, para-dressyr och reining, världsmästerskap för sportkörning enbet och para-kuskar, världsmästerskap i working equitation samt i mounted games, lag, par och individuellt.
Medaljbonus delas ut både för individuella medaljer och lagmedaljer.

Revidering Ridsport 2025
Förbundsstyrelsen fattade beslut om värdegrunden utifrån formuleringen i strategidokumentet Ridsport 2025.
- Vi tar ansvar
- Vi respekterar
- Vi engagerar
- Vi sprider glädje
- Vi är bäst tillsammans
I strategidokumentet Ridsport 2025 finns en något utförligare beskrivning av varje del. 

Öppet brev från EquiEthics
Förbundsstyrelsen kommer att skicka ett svar på det Öppna brev ang ”Etiskt hållbar hästsport” som gruppen EquiEthics sänt till styrelsen. Svaret sänds till kontaktpersonen för EquiEthics samt med kopia till Djurskyddutskottets ordförande för kännedom.

Nominering FEI
Förbundsstyrelsen beslöt att nominera Tomas Torgersen som arrangörsrepresentant till FEI Jumping Committee och Lars Roepstorff till FEI Veterinary Committee.

Sveriges Olympiska Kommitté
Svenska Ridsportförbundet kommer att delta med representant på Sveriges Olympiska Kommittés extrainsatta årsmöte den 19 april. På agendan står val av ny ordförande sedan Hans Vestberg aviserat att han lämnar posten i förtid.
Innan årsmötet kommer förbundsstyrelsens AU att gå igenom valberedningens förslag.

Hästnäringens Yrkesnämnd
Gisela Löfstrand utsågs till Svenska Ridsportförbundets ledamot i Hästnäringens Yrkesnämnd.

Ridsportforum
Ridsportforum kommer att arrangeras den 20-21 oktober i Göteborg. Mer information kommer.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons