Information från valberedningen

2018-05-22

Det är 12 månader kvar tills nästa Förbundsstämma för Svenska Ridsportförbundet och valberedningen är inte densamma som förut.

Som alla redan vet har Sture Hermansson, ordförande i valberedningen sedan tre år tillbaka, hastigt avlidit, alldeles för tidigt.
Vi sörjer och saknar Sture som varit en klippa på många sätt. Han var en omdömesgill och fin person med bred bakgrund och kunnande inom Ridsporten liksom juridiken. Många järn i elden och en öppen, energisk och konstruktiv person.

Valberedningen måste ändå fortsätta sitt arbete som nu går in i en intensivare fas, utan Sture. Även utan Mikael Theorén som avgick tidigare på grund av intressekonflikt i och med hans nya jobb på Agria.
Kvar är nu Gunilla Öhman (fd Wikman) vice ordförande som nu kommer att agera som tf ordförande samt Jan Andersson, Klara Gunnarsson, Pär Håkanson och Nathalie Malmberg.
Vi bedömer att vi med vårt starka engagemang ska klara uppgiften.
Vi har utvärderat tidigare års arbete och tycker på det hela taget att kontakterna med olika grupper inom vår ridsportverksamhet fungerade bra. Vad som kanske rörde till det var osäkerheten ända in i det sista om antalet sektioner skulle minskas eller ej. Detta innebar att många som meddelat oss att de gärna skulle vilja fortsätta sitt arbete inte fick plats i den nya sektionsindelningen som Förbundsstyrelsen beslutade om. Helt naturligt uppstod det en del osäkerhet och ibland kommunikationsmissar till dem vars mandat upphörde i vissa sektioner eftersom dessa lades ned eller upphörde i och med beslutet.

Vi har nu en ny anpassad organisation i förbundet som har funnit sina roller såvitt vi i valberedningen har kunnat bedöma efter de besök som valberedningens olika ledamöter gjort på såväl Förbundsstyrelsens som sektionernas sammanträden. Valberedningen kommer i månadsskiftet augusti/september sända ut ett frågeformulär till alla förtroendevalda i Förbundsstyrelsen, Tävlingssektionen, Ridskole- och utbildningssektionen och Centrala ungdomssektionen.
Vi vill på sedvanligt sätt fråga om ledamöterna är beredda att stå till förfogande för en ny mandatperiod och undersöka hur man upplevt arbetet i Förbundsstyrelse eller sektion under tiden 2017-2019.

När vi fått tillbaka dessa formulär kommer vi att gå igenom svaren och förhoppningsvis få möjlighet att ha ett personligt möte med de flesta av dessa förtroendevalda i samband med årets Ridsportforum i oktober.
I början av december kommer vi att underrätta samtliga distrikt och medlemsföreningar vilka av de tillfrågade som avböjt att kandidera för en ny mandatperiod.
Distrikten och medlemsföreningarna har därefter tid på sig att fram till februari 2019 lämna förslag på kandidater till de val som skall ske i enlighet med förbundets stadgar.
Inför stämman 2017 fick vi in ganska få nomineringar från distrikt och föreningar. Så  vi vill gärna få in fler och vi tror att det är bra om nomineringarna kommer in till valberedningen före stämman.
Det har annars hänt att det uppstått osäkerhet på stämman om någon person, hans eller hennes erfarenhet/kompetens eller intresse.
Vi kommer att fortsätta att besöka Förbundsstyrelsens och sektionernas sammanträden samt något av distriktsordförandenas möten.
Vi är givetvis alltid öppna för inspel genom telefonsamtal, mail eller annan kontakt för tips eller synpunkter om vårt uppdrag.

Valberedningens kontaktuppgifter här:

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons