FOTO: Mikael Sjöberg

Medel återförda till TDB-konton

2018-11-08

Svenska Ridsportförbundet berättade i våras att det förekommit oegentligheter i det tävlingsadministrativa systemet, Tävlingsdatabasen, TDB. 

En då anställd på centrala förbundskansliet hade under en längre period olovligen gjort överföringar till eget konto.

Överföringarna har skett under flera års tid med mindre summor varje månad och har därför inte väckt uppmärksamhet. Cirka 750 000 kronor berör enskilda konton, och berörda kontoinnehavare har fått sina pengar återförda efter avslutad polisutredning.

Eftersom de oegentligheter som drabbat TDB ligger bakåt i tiden påverkas inte ekonomin för 2018 och verksamheten kan bedrivas som planerat.

Arbetsrutinerna för TDB och ekonomiuppföljning har setts över och skärpts.

StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons