FOTO: Roland Thunholm

Rum för ridsporten

Ryttare behöver rum för att kunna rida. Det finns idag ett stort behov av anläggningar och upprustning av befintliga ridhus och stallar. Ridsportens anläggningar ska bli attraktiva idrottsmiljöer. 

Ridsporten behöver också mark, vägar, vatten och luft för sin verksamhet. Därför behöver ridsporten komma med i samhällsplaneringen på ett mycket tidigt stadium. Det är hög tid att kommunerna strategiskt och på allvar tar tillvara på ridsporten som en viktig resurs.

Ridsporten är bra för:

Natur och miljö
Ridsporten bidrar i högsta grad till ett rörligt friluftsliv.

Folkhälsa
Ridning erbjuder något för alla. Du väljer själv intensitet i träningen.

Ungdomar
Ridsporten är en av de största ungdomsidrotter.
Stallet är en mötesplats för alla åldrar.
Ridsporten bygger broar mellan kön ålder, ursprung och yrkesgrupper.
Ridsporten hjälper till och utvecklar välfärdssamhället!

Läs mer om våran satsning "Ridklubben och kommunen"


Senast uppdaterad: 2016-04-25

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Ridsportportalen

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons