Förbundsstyrelsen med råd och utskott

Förbundsstämman utser förbundsstyrelsen som mellan stämmorna tar de stora besluten inom förbundet. Styrelsen kan också överlåta sin beslutanderätt i vissa frågor till utskott, sektion eller annat organ.

I Svenska Ridsportförbundets stadgar står bland annat att styrelsen ska verka för ridsportens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda ridsporten, tillvarata förbundets intressen och följa utvecklingen inom ridsporten utomlands och även delta i det internationella samarbetet på ridsportens område.

Under förbundsstyrelsen finns Djurskyddsutskottet, Juridiska utskottet, Säkerhetsutskottet, Disciplinnämnden samt Digitaliseringsrådet och Hästhållnings- och Anläggningsrådet.

Kontakta förbundsstyrelsen:

Ulf Brömster, Förbundsordf.
e-post
  070-9860564
Helena Carlsson, vice ordf
e-post   0730-45 88 86
Eva Myrgren, vice ordf
e-post   070-6271049
Emma Björs e-post   070-2000479
Gabriella Bragée e-post   073-6480502


 
Cecilia Stenström e-post   070-4482430
Gunilla Fredriksson e-post   070 -522 77 64
Peter Ljungcrantz e-post   0707-556510
Madeleine Almqvist (ordf CUS) e-post   0709-45 57 45
Elin Gustavson (CUS) e-post   076-800 62 89
Josefin Ahlgren (CUS suppl.) e-post   0702-46 06 11
Kicki Ronnerberg Bäckman (personalrepresentant) e-post   0220-456 09

   

Senast uppdaterad: 2019-03-04
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons