Till Svenska Ridsportförbundets verksamhet är alla välkomna.
FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål

Vision

Svensk Ridsport – Världens bästa!  

Verksamhetsidé

I kraft av ideella föreningar utvecklar vi ridsport med kvalitet, för alla - hela livet  

Värdegrund

Vår värdegrund beskriver vårt förhållningssätt till hästen, varandra och till sporten. Värdegrunden hjälper oss att ta ansvar, agera och arbeta tillsammans och gör att alla – aktiva, ledare och föräldrar – kan vara goda förebilder för ridsporten i alla sammanhang.

Mål

Svenska Ridsportförbundet skall utifrån värdegrunden, strategierna och de prioriterade områdena arbeta med kunskapsförmedling. Svenska Ridsportförbundet är inte enbart en idrottande organisation utan i högsta grad en lärande. Svenska Ridsportförbundet skall arbeta i kärnverksamheterna Ridskola och Tävling med att vidareutveckla ett rid- och hästkunnande hos varje enskild medlem på ett sådant sätt att Sverige ska fortsätta vara en ledande ridsportnation.
Svenska Ridsportförbundet företräder medlemmarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle och argumenterar för ridsportens samhällsnytta.

Svenska Ridsportförbundets arbete de närmaste åren ska ske inom följande områden för att uppnå uppsatta mål.

Ridsportens värdegrund och varumärke
Vi lever och leder enligt ridsportens värdegrund och samlas runt ett tydligt varumärke för svensk ridsport.

Ridsport på hästens villkor
Med utgångspunkt i kunskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning skapa bästa möjliga förutsättningar för hästens välmående.

Ridsport på individens villkor
Skapa förutsättningar för att fler väljer att rida och umgås med hästar i våra föreningar, hela livet.

Ridsportens prestationsmiljöer
Våra utbildnings- tränings- och tävlingsformer skapar lust, laganda och inspirerar till att lära och prestera. Vi skapar förutsättningar för sportsliga framgångar nationellt och internationellt.

Ridsportens förutsättningar
Skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av svensk ridsport och öka vårt inflytande inom idrotten och i samhället, i Sverige och i världen.

Hållbarhetsperspektivet, ekonomiskt, praktiskt och socialt, ska genomsyra alla verksamheter och samarbeten inom ridsporten.   

Stadgar, måldokument och verksamhetsinriktning hittar du i Dokumentbanken


Senast uppdaterad: 2018-03-12
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Medlemsavgift

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons