FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Trygg i stallet - inga trakasserier

Inom idrottsrörelsen ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet skriver RF i sin policy och handlingsplan "Mot sexuella trakasserier inom idrotten". 

Svenska Ridsportförbundet följer det som har slagits fast i Riksidrottförbundets policy mot trakasserier.

Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet i de här frågorna;

Vi har fastställt att Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten och Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten gäller vid Ridsportförbundets handläggning av dylika ärenden,

Skriftlig anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp ska ske till förbundets generalsekreterare, som i samråd med förbundets ordförande beslutar om hur ärendet fortsatt ska handläggas. Du kan också skicka din anmälan via medlemsombudsmannen
Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.

HÄR finns;
Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten

Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten

Hur hade du det på nätet idag?
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har samlat material och tips, med hjälp av Statens medieråd, för att hjälpa idrottsledare att visa hur man är en bra kompis, inte bara på banan och i omklädningsrummet utan även på nätet.

>> RF Trygga Idrottsmiljöer

>> Här hittar du verktyg för dig som är ledare

>> Här hittar du verktyg för dig som är förälder

Kontaktuppgifter till mer information:

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
www.rf.se, www.sisuidrottsutbildarna.se
Tel 08 - 699 60 00

BO (Barnombudsmannen) www.bo.se,
Tel: 08 - 692 29 50

BRIS (Barnens rätt i samhället) www.bris.se,
Barnens hjälptelefon: 116 111 
Föräldratelefonen: 077 - 150 50 50
Brisbot - en chatbot som ger råd direkt på Kik och Facebook Messenger

Till BRIS Idrottstelefon, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42. Här hittar du mer info om stödlinjen för idrottsledare  

Rädda Barnen, www.rb.se,
Tel 08 - 698 90 00
Föräldratelefonen: 020 - 786 786

HOPP Stockholm
https://www.hoppstockholm.se/ 

Barnafrid - nationellt kunskapscenter
http://www.barnafrid.se/

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att du ska vara Trygg i stallet på flera sätt - Läs mer HÄR


Senast uppdaterad: 2017-12-18

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri
Datamoln_652

Ridsportportalen

IT-stöd till föreningen.

Till Ridsportportalen

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons