Distansgalan 2018 - Svenska Ridsportförbundet

Distansgalan 2018

2017-03-03

Var blir distansgalan 2018? 

Under första kvartalet varje år har det under många år arrangerats en distansgala. Där träffas distansfolket, och andra, kilometerpriserna delas ut och hyllningar av olika slag sker vid den gemensamma middagen.  


Nu är det dags att ansöka om att få arrangera galan 2018 där vi skall uppmärksamma vad som hänt 2017. 
I år, 2017, arrangerades galan för första gången som en endagarsgala, detta gjordes på prov och en enkät lämnades ut med bland annat fråga om en- eller tvådagarsgala var att föredra.   53 enkäter lämnades in och av dessa tyckte 40 att man skulle fortsätta med endagarsgalan, 9 tyckte det skulle vara tvådagars och för fyra spelade det ingen roll.

Man kunde också notera om det var någon särskild föreläsning man skulle vilja ha och det finns en hel del förslag inlämnade – kanske något för kommande arrangör att ta till sig.

Det finns vissa ramar för galan och de finns här: Ramar för distansgalan

Vill er klubb arrangera galan. Kontakta Gitz, 070-321 26 86, som också kan förmedla vilka förslag på föreläsningar som kom in.

weg_tryon2018_logo

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons