Regler

Svenska Ridsportförbundets regler för dopning, otillåten medicinering, otillåtna substanser och otillåtna metoder, som infördes den 1 september 2007,  är en anpassning till FEIs dopningsreglemente som började gälla 1 juni 2006.

Här kan du läsa Svenska Ridsportförbundets regler för dopning, otillåten medicinering, otillåtna substanser och otillåtna metoder av häst i sin helhet  (pdf).

Svenska Ridsportförbundet har utfärdat Tillämpningsföreskrifter som tillägg till Regler för dopning, otillåten medicinering, otillåtna substanser och otillåtna metsoder av häst. Syftet med Tillämpningsföreskrifterna är att inom ramen för dessa bestämmelser reglera vissa andra specifika svenska förhållanden med direkt eller nära anknytning till dopning, otillåten medicinering, otillåtna substanser eller otillåtna metoder av häst.

Här kan du läsa Tillämpningsföreskrifterna  i sin helhet (pdf).

Dopning innebär att hästen testats positiv för preparat som bland annat är prestationshöjande. Preparat som inte är godkända för häst klassas som dopning, till exempel preparat avsedda för människor.

Som otillåten medicinering betraktas positiva prov innehållande läkemedelssubstanser godkända för användning på häst. Förekomsten av dessa substanser bedöms som mindre allvarligt än preparat klassade i gruppen dopning (om preparatet inte givits medvetet för att dölja skada etc).

Andra otillåtna substanser är sådana som har en begränsad påverkan på prestationsförmågan eller som hästen kommit i kontakt med av misstag, t ex vissa foderföroreningar. Se Förbudslistan

Karenstider gäller för vissa preparat/substanser och vissa andra särskilda åtgärder. Information om karenstider finns HÄR.

Observera att det faktum att Svenska Ridsportförbundets regler för dopning och otillåten medicinering skiljer på dopning och otillåten medicinering INTE innebär att medicinsk behandling eller användande av otillåtna substanser i samband med tävling under några omständigheter är godtagbart.


Senast uppdaterad: 2017-08-09
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons