Jeanna Högberg och Astoria - framgångsrik duo i unghästklasserna, som också deltog i unghäst-VM 2017 (arkivbild).
FOTO: Roland Thunholm

Bestämmelser för uttagning till Unghäst-VM i dressyr 2018

2018-03-06

Unghäst-VM 2018 arrangeras i Ermelo, 2-5 augusti.

Berättigade hästar
Alla 5-, 6- och 7-åriga hästar som är grundregistrerade i SWBs stambok är berättigade att representera Sverige i Unghäst VM i dressyr. Hästen kan vara utlandsägd eller riden av utländsk ryttare.

Dispens från kravet avseende grundregistrering hos SWB kan beviljas en icke svenskfödd hingst under förutsättning att samtliga krav nedan är uppfyllda:

  • Hingsten ska vara svenskägd och riden av ryttare med svenskt medborgarskap
  • Hingsten ska vara licensierad och aktiv i SWB avel
  • Uttagningskommittén ska anse att hingsten har betydligt bättre egenskaper än svenskregistrerade hästar i samma årskull

Kvalförfarande

Ekipage som är intresserade av att representera Sverige i Unghäst-VM i dressyr rekommenderas att delta vid inventeringar med programridning. Dessa kommer att hållas i Flyinge den 2 maj och i Mantorp den 9 maj 2018, kostnad 200 kr. Anmälan sker via Tävlingsdatabasen, TDB:

Anmälan Inventering Flyinge          Tidsschema Inventering Flyinge

Anmälan Inventering Mantorp        Tidsschema Inventering Mantorp

Det  är obligatoriskt att starta vid någon av följande observationstävlingar:

  • Flyinge 31 maj
  • Strömsholm 6 juni

Program är FEIs finalprogram för 5-, 6- och 7-åriga hästar. Anmälan via Tävlingsdatabasen, TDB:

Proposition och anmälan Strömsholm

Proposition och anmälan Flyinge

Slutlig uttagning sker efter unghästfinalerna i Falsterbo dit samtliga aktuella hästar rekommenderas att delta.

Ansvariga för uttagning är Bo Jenå  från Svenska Ridsportförbundet och Jan-Ove Olsson från SWB.

Ekipage som vill komma i fråga för uttagning men som är utlandsbaserat ombeds att kontakta Mats Eriksson, mats.eriksson@ridsport.se

Sammanfattad tidsplan:
2 maj & 9 maj - Inventering med programridning
April - maj - Kvalklasser till Breeders Trophy och FSO som underlag för uttagning
31 maj - Tävling Flyinge, mönstring och första selektering
6 juni - Tävling Strömsholm, mönstring och första selektering
Juni - Offentliggörande av nominerade ekipage
8-16 juli - Falsterbo Horse Show, slutlig selektering och offentliggörande av uttagna ekipage
Vecka 30 Obligatorisk programridning
2-5 augusti - Unghäst-VM Ermelo  Proposition Ermelo

Ekonomi
Svenska Ridsportförbundet och SWB bekostar:
• Anmälningsavgift och uppstallning i Verden
• Transportbidrag med 2000 SEK per häst
• Get Together middag för ryttare och hästskötare
• Tröja till ryttare och hästskötare
• Schabrak till deltagande hästar

Hästägare/ ryttare bekostar:
• Vet check på hemmaplan före avresa
• FEI pass och FEI registrering
• Resekostnader och uppehälle
• Extra uppstallningskostnader samt veterinärintyg inför hemresa

Info och kontakt:
Uttagningskommitté:  
Bo Jenå (SvRF) 070-979 05 46, bo.jena@ridsport.se
Jan-Ove Olsson (SWB) 070- 222 93 76, olsson.jan-ove@telia.com

Ansvarig tjänsteman Svenska Ridsportförbundet:
Mats Eriksson, 0220-456 46, mats.eriksson@ridsport.se

Hemsida Unghäst-VM:
http://www.ermeloyh.com/en/

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons