Kriterier ungdomstrupper

Följande kriterier gäller för uttagning till ungdomsdressyrens trupper, internationella tävlingar och mästerskap.

Trupper:

Spetstrupp - Ekipage som är aktuella för internationella tävlingar och mästerskap. 
Utmanartrupp - Ekipage som under året kan bli aktuella för internationella tävlingar och mästerskap. 
Observationstrupp - Ekipage som under året eller nästkommande år kan vara aktuella för internationella tävlingar. Minst 66% i lag eller mästerskapsklass vid flertalet tävlingar på lägst nationell nivå. OBS-tävlingar prioriteras.

Kvalificering till trupperna sker genom goda tävlingsresultat. Trupperna kommer att uppdateras fortlöpande.

Internationellt tävlande:

 • Ekipaget måste ingå i någon av ovannämnda trupper.
 • Resultat på nationella tävling väger tungt. Hänsyn tas i första hand till lagtävlansprogrammet, därefter mästerskapsprogrammet och S:t Georg för young rider.
 • Hälsostatus på ryttare och häst.
 • Hur häst och ryttare klarar ett meeting.
 • Tidigare erfarenhet.
 • Attityd till hästen och medtävlare.
 • Välplanerat tränings- och tävlingsupplägg.
 • Tydlig kravprofil/målsättning.

Mästerskap:

 • Kriterierna för internationellt tävlande ska vara uppfyllt.
 • Resultat på internationella tävlingar.
 • Formkurva

Att tänka på:

 • Kom igång i tid, första internationella tävlingen är redan i mars/april. Det är ganska få möjligheter till internationellt tävlande.
 • Kontakta din respektive teamchef med information som kan vara viktig.
 • Kür-klasser är inte kvalificerande.
 • Ingen hänsyn tas till SvRF:s poängrankinglista.
 • Ingen hänsyn tas till resultat mot lägre kvalitativ konkurrens på regional tävling.
 • OBS-truppen är inte del i landslaget, utan en grupp under landslagsledningens observation. Det innebär att OBS-truppen inte alltid är inbjuden till verksamhet anordnad av landslagsledningen.

Senast uppdaterad: 2016-02-01

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons