FOTO: Klara Andreasson

Ett miljödiplomerat Europamästerskap

2017-07-04

21-27 augusti 2017 samlas Europas bästa ryttare och kuskar i Göteborg
för att göra upp om medaljerna i Longines FEI Europamästerskapen i Ridsport Göteborg 2017. Ambitionerna är höga när det gäller hållbarhetsfrågorna och nu är det klart att evenemanget blir miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas nationella standard.

Under en spännande och händelserik vecka i augusti kommer mästerskapet att förvandla hela staden till arena med tävlingar och aktiviteter på Ullevi, Heden och i Slottsskogen. Disciplinerna under mästerskapet är hoppning, dressyr, körning fyrspann och paradressyr.

Hästsporten omsätter cirka 52 miljarder kronor per år och är den näst största sporten sett till antalet utövare i Sverige.

Göteborg rankas som världsetta enligt hållbarhetsindexet Global Destination Sustainability Index, ett index i vilket mötes- och evenemangsstäder i hela världen jämförs. För evenemangsstaden Göteborg är det viktigt med hållbara evenemang och Longines FEI EM i Ridsport 2017 ska genomsyras av stadens höga ambitioner när det gäller hållbarhet – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Som en del i hållbarhetsarbetet har evenemanget nu miljödiplomerats. Det innebär att tävlande, besökare, funktionärer och hästar deltar i ett evenemang som aktivt och systematiskt arbetar för att minska sin miljöpåverkan. Konkret innebär det att ett stort antal åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och för att öka socialt ansvarstagande.

Standarden som använts för miljöcertifieringen utgörs av Svensk Miljöbas standard för miljödiplomering av evenemang och har använts som ett system för styrning av de miljöfrågor som uppstår kring ett evenemang. En platsrevision kommer att ske under själva mästerskapet.

– Målet är att minimera miljöpåverkan från arenor och evenemang, säger Lotta Nibell, VD på Got Event. EM i Ridsport är extra betydelsefullt eftersom detta evenemang tar stora delar av staden i anspråk med tävlingar på både Ullevi, Heden och Slottsskogen. Vi måste visa på att det går att påverka miljön i positiv riktning. Det är viktigt för oss att ha ett miljö- och hållbarhetstänkande i alla led – alltifrån all mat som serveras till transporter, stallar, medverkande och besökare.

Lotta Nibell fortsätter:
– Vi arbetar med att öka medvetandegraden hos alla de 1400 funktionärer som arbetar med evenemanget och givetvis uppmanar vi också våra partners och leverantörer att bidra till evenemangets hållbarhetsambitioner. Därutöver har ett internt utbildningsarbete pågått hos oss som arrangörer för att öka hållbarhetstänkandet i alla led i evenemanget.

Tillgänglighetsfrågan är också högt prioriterad och EM i Ridsport ska vara välkomnande och tillgängligt för alla oavsett förkunskaper, intresse och förutsättningar. Det kommer t ex att vara fri entré till både Heden och Slottsskogen. Fokus läggs också på den fysiska tillgängligheten på arenorna.

Annons