Göran Åkerström är Veterinary Director hos internationella ridsportförbundet.
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Åkerström ser till djurskyddet under OS

2016-07-27

Under OS i London 2012 testades inte någon häst positiv för dopning. Ridsporten var helt ren. Under OS i Hongkong (Peking) 2008 uppdagades en rad positiva fall som ledde till ett intensivt arbete.

Då startade det internationella förbundet, FEI, en kampanj, Clean Sport.
- Jag ser det som ett led i den informationskampanj som har gett resultat, säger FEI:s Veterinary  Director, svenske Göran Åkerström.

Han packar just väskorna för avresa till Rio de Janeiro och OS.
 Göran bär också det övergripande ansvaret för att allt sker rättssäkert och effektivt när det gäller hanteringen av dopningstesterna lämnade från hästatleterna.

Där blir hans arbetsuppgift att vara ett stöd för, ett bra djur- och smittskydd under spelen.
- Det är en utmaning när det är ett arrangörsland som inte har den stora erfarenheten av internationella arrangemang inom hästsporten, säger han.

Nu finns det n hel stab av funktionärer, som är så kallade behandlande veterinärer, och funktionärer med ansvar för att dopningstesterna genomförs på ett korrekt sätt.
- Alla hästar som tar medalj kommer att testas, men det kan förekomma slumpvis tester och i vissa fall riktade tester, avslöjar han.
Informationen som nu strömmar in från Rio de Janeiro kring ridsporten gör honom lugn.
- Allt är installerat på hästsjukhuset i Deodoro. Stallar och inkvartering av hästarna ska fungera, berättar han. Alla har lagt ner en otrolig arbetsinsats och det kommer att bli väl fungerande spel.

Han har suttit ett år på chefsveterinärposten i Lausanne, Schweiz och har hunnit uträtta mycket i djurskyddsfrågor.
Vem är då veterinär Göran Åkerström som har detta patos för djurskydd?
Han är en genuin hästmänniska, som själv ridit både hoppning och fälttävlan, samt har utbildning som banbyggare.
Han har varit praktiker ute på fältet, ofta anlitad tävlingsveterinär i Sverige. Han är även en populär arbetsledare.
Göran Åkerström har varit chef för hovslagarskolan i Skara.

Han har varit chefsveterinär hos Svensk Travsport. Där lanserade han ett nytt antidopningsprogram, effektivare och mer rättssäkert än tidigare samt drev kampanjer med information till berörda hästägare, tränare och hästskötare.

Han har sett det som en utmaning att ge bättre kunskap, då som chefsveterinär för Svensk Travsport och nu som Veterinary Director. Vikten av att sprida korrekt och utförlig information från FEI för att minska antalet fall av dopning som sker på grund av slarv eller misstag.
- Vi har idag databaser som alla inblandade inför ett OS kan hämta information från. Vi har aktivt informerat, aktiva, lagens veterinärer, ledare och hästskötare om allt via mejl, berättar han.

Idag arbetar FEI med fem laboratorier runt om i världen som analyserar alla dopningsprover tagna på hästar i internationella ridsporten. De är certifierade och harmoniserade med FEI:s regelverk som setts över av den svenske professorn och experten inom humandopningsfrågor, Arne Ljungqvist.
Hästarna har en betydligt längre lista över icke tillåtna substanser än de mänskliga atleterna.

Läs mer om Clean Sport: 
 - Hästar 
 - Ryttare

para

Paralympics

7-18 september 2016
Louise-Etzner-Jacobson

Paradressyr

- fakta, regler mm
Rolf-Göran Bengtsson-media2 120808 RT

OS-ridsporten i media

Se mediearkivet
Sara Algotsson Ostholt-Wega2 120730 RT

Fälttävlan

- fakta, regler mm

Annons