Ryttaren på bilderna är Erika Sjöström. Bilderna är ett montage.
FOTO: Mats G Andersson

Bedömning av utbrytning under terrängprov

2014-05-28

Här förklarar fälttävlans Mats G Andersson, TR-ansvarig och överdomare, definitionen av en utbrytning och hur detta ska bedömas under terrängprovet i fälttävlan.

Utbrytning

I fjol fick vi en ny regel om hur vi skulle definiera en utbrytning i terrängprovet inom fälttävlan. Den nya definitionen ställer höga krav på bandesigners, banbyggare, ryttare och inte minst hinderdomare när det kommer till utformning, ridning och bedömning.

En ny utbildning startade under fjolåret med målgruppen hinderdomare, och det vi hittills har sett påvisar att satsningen är korrekt. Vi skapar en mycket bättre och mer förutsägbar sport genom nyttjandet av denna regel.

Väsentligt att uppmärksamma är att ett smalhinder, med samma avstånd mellan flaggorna, genom den nya regeln blivit 25 - 40 cm smalare (en ½ bogbredd mindre att rida på) än vad den tidigare regeln medgav.

FEI Eventing Rules 2014

549 Definition of Faults
549.2 Run out
A Horse is considered to have run out if, having been presented at an element or obstacle on the course, it avoids it in such a way that the head, neck and either shoulder of the Horse fail to pass between the extremities of the element or obstacle as flagged.

TR IV 2013 och 2015

Mom 470 Regler vid övervinnande av hinder
Fel på hinder enligt nedan bestraffas alltid såvida de inte helt saknar samband med övervinnande eller försök till övervinnande av hinder (gäller dock ej fall eller volt i kombination).

b. Utbrytning
En häst anses ha brutit ut, om den efter att hindret har presenterats undviker det på ett sådant sätt att huvudet, halsen och båda hästens bogar inte passerar mellan hindrets ytterkanter så som det är inflaggat.
D.v.s. i princip måste hela hästens framdel vara innanför inflaggningen av hindret för att det inte skall vara en utbrytning.

left_ok_right_flagBåda bogarna och huvudet innanför flaggorna, de röda linjerna visar hindrets ytterkanter.
Bedömning: Felfri

ok_left_flagRiver flaggan med vänsterfoten, men båda bogarna och huvudet är innanför.
Bedömning: Felfri

fails_left_flagRiver flaggan med ytterdel av vänster bog, passerar därmed inte mellan ytterkanterna med hela vänster bog. Huvudet och hela högra bogen är innanför.
Bedömning: 20 straffpoäng

ok_right_flagRiver flaggan med högerfoten, men båda bogarna och huvudet är innanför.
Bedömning: Felfri

fails_right_flagRiver flaggan med ytterdel av höger bog, passerar därmed inte mellan ytterkanterna med hela höger bog. Huvudet och hela vänstra bogen är innanför.
Bedömning: 20 straffpoäng

I den nya utbildningen som gjorts 2013 och 2014 lär vi bland annat ut följande:

Förutsättningen för en korrekt bedömning är att hinderdomaren sitter på landningssidan rakt framför hindret. Hinderdomaren måste se ekipaget så som de illustrerande bilderna visar. En häst kan föra flaggen åt sidan med bogen så att den i nästa skede träffar ryttarens fot. Ryttaren känner så klart att den har rivit med foten, men kan knappast märka att bogen inte var innanför ytterkanterna på hindret.

Hinderdomarens placering skall vara densamma vid alla hinder där det finns risk för att ekipaget hamnar på ena eller andra sidan av hindret. På vissa hinder och kombinationer kan det finnas ett behov av flera hinderdomare per hinderkomplex för att täcka alla dessa aspekter. Icke att förglömma blir då att svårigheten att finna, tillräckligt antal och tillräckligt kompetenta, hinderdomare inför varje tävling ökar.

Vid CCI 4* tävlingar filmas de flesta smalhinder från denna position.

Annex E - Organising Requirements for Eventing 4 star Level Events
h) Mandatory CCTV for public, Athletes, owners and the Ground Jury and for safety reasons.


Mats G Andersson, ansvarig TR-frågor fälttävlan

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons