Från och med 2019 blir det ny klassindelning i fälttävlan.
FOTO: ROLAND THUNHOLM

Nya regler internationell fälttävlan

2017-11-23

Intresset för fälttävlan ökar världen över och ryttare från fler länder än de traditionella ridsportländerna kommer ut på de internationella tävlingsbanorna. Det ställer nya krav och på FEI General Assembly nyligen togs beslut om nya regler.

- Fokus måste alltid vara säkerheten och arbetet med att ta fram regler som premierar de duktigaste ryttarna utan att det samtidigt ökar riskerna pågår ständigt, säger Lars Christensson, ledamot i den internationella fälttävlanskommittén vid FEI.

Lars berättar att kommittén haft ett omfattande processarbete och tagit emot förslag från flera länder på olika sätt att utveckla sporten.

Ett exempel är den nya internationella på 1.05-höjd som introduceras 2018. 
Klassen kommer inte att vara kvalificerande eller krav för start i högre klasser.

Ny klassindelning 2019
Den nya klassen kommer sedan att heta CCI 1* och de nuvarande klasserna får en grad högre stjärnbeteckning. Istället för CIC respektive CCI kommer alla klasser att heta CCI med stjärnbeteckning och S eller L för Short respektive Long. Short betyder i sin tur att dressyr och hoppning avgörs först och tävlingen avslutas med terräng, Long innebär att hoppningen är det avslutande momentet.

Den högsta klassen blir femstjärnig där Long ska användas vid OS och VM medan Major som högsta svårighetsgrad används vid de tävlingar som idag är fyrstjärniga, Badminton, Burghley, Luhmühlen och Pau i Europa, Kentucky i USA, samt Adelaide i Australien.

2018

2019

Olympic & WEG Format

CCI 5* L (Long)

CCI 4*

CCI 5* Major

CCI 3*

CCI 4* L

CIC 3*

CCI 4* S (Short)

CCI 2*

CCI 3* L

CIC 2*

CCI 3* S

CCI 1*

CCI 2* L

CIC 1*

CCI 2* S

New introductury level

CCI 1*

 

Dressyrbedömning 
Dressyrkoefficienten försvinner från och med 1 januari 2018 vilket innebär att dressyrresultatet fastställs utan att som tidigare multipliceras med 1,5. 

Förtydligande av blodsregeln
När blod upptäcks på hästen ska varje fall granskas av Ground Jury och alla fall av blod ska inte automatiskt leda till eliminering. Vid en mindre blödning kan Ground Jury, efter kontroll och rådgörande med veterinär, tillåta att ryttaren fortsätter. Medan dressyr och hoppning har nolltolerans vid synligt blod accepterar fälttävlan till exempel blod från en rispa orsakad av en tagg eller gren i terrängen.
- Om däremot blodet beror på otillbörlig inverkan av ryttaren medför det naturligtvis uteslutning, poängterar Lars. 

Inomhusfälttävlan
2017 började FEI sanktionera inomhusfälttävlan, som betecknas CIX, på tvåstjärnig nivå.  För att säkerställa att deltagande ryttare har tillräcklig erfarenhet kommer tävlingarna från och med nästa år att endast vara öppna för ryttare med FEI-kategorisering.
- Det kommer en del varianter på den här tävlingsformen så för att säkerställa en internationell standard har regler angående banbyggnad, funktionärer och kvalificering fastställts, säger Lars.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons