En röd tråd genom träning, banbyggnad och bedömning är nödvändig för att fälttävlan ska kunna fortsätta utvecklas.
FOTO: Svenska Ridsportförbndet

Inbjudan Tränar- och Banbyggnadsträff fälttävlan

2018-01-24

För att fälttävlanssporten ska fortsätta utvecklas och växa måste det finnas samsyn i utbildning, träning och tävling. Inför säsongen 2018 bjuder Fälttävlanskommitténs Banbyggnadsnämnd till banbyggnadsträff samt fortbildning för banbyggare, tekniska delegater, överdomare och tränare, den 3-4 mars i Örserum.

Välkommen på Kick off för säsongen 2018, med temat ”Samsyn på och kring våra banor”.

Fortbildningskurs för banbyggare, tekniska delegater, överdomare och tränare (lördagen) inom fälttävlan

Träffen är en godkänd fortbildning för licensierade tränare. För att få tillgodoräkna den som fortbildning, krävs deltagande hela lördagen.

Ovanstående funktionärer från Danmark, Norge och Finland hälsas också välkomna.

Tid: Lördag den 3:e och söndagen den 4:e mars 2018

Plats: Smålandsgårdens Gästgiveri, Örserum (utanför Gränna)
Information om Smålandsgården finns här

Mer information om träffen och anmälan

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons