Ryttarbok

Fälttävlans ryttarbok består av två dokument, ett för ryttaren samt ett för varje häst man rider.

Ryttarbok (pdf)
   - Ryttare  
   - Häst/Ponny

Mom 409 Kvalificeringsregler och övriga åldersbestämmelser
Ryttarbok
Varje deltagare ska kunna uppvisa ryttarbok till styrkande av eforderliga prov för Fälttävlansmärke I, godkännande av kvalifikation av fälttävlanstränare för 1*-ig klass samt kvalificerande resultat. I ryttarboken ska förutom kvalificerande resultat antecknas, fallrapporter, varningar och andra för tävlingsdeltagandet avgörande uppgifter. Ryttarbok förs av varje ryttare vad gäller kvalifikationer i form av uppnådda resultat, en bok vad gäller ryttaren själv och en bok för varje häst man rider.

Det är ryttarens ansvar att ryttarboken är korrekt ifylld.  Prov för fälttävlansmärke I antecknas i ryttarboken och signeras av fälttävlanstränaren vilket också gäller godkännande av kvalifikation till 1*-ig klass.

Fall på fälttävlan ska antecknas i ryttarboken och signeras av överdomaren både vad gäller häst och ryttare. I det fall hinder föreligger för signerande av fall pga omständigheter utanför ryttarens kontroll ska ryttarboken tillställas överdomaren
för anteckning så snart hindret upphört.

Ryttarbokens utformning publiceras på hemsidan.


Senast uppdaterad: 2015-12-03

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons