Tävla internationellt


Alla ryttare som rider CIC/CCI klasser måste vara registrerade hos FEI.
>> Läs mer
Du och hästen måste båda vara kvalificerade för start. Detta kollas av arrangören, ofta får man fylla i en lista över gjorda kval, och det är alltid du som ansvarar för att du är kvalad. Kontrollera kvalregler på FEI:s hemsida, där du också hittar tävlingsregler och övrig information.

Tänk på att dina kvalificerande resultat skall ha gjorts i god tid innan tävling; tidsfristen för att uppnå ett minimikrav på behörighet (Minimum Eligibility Requirement, MER) för CIs och CIOs är:
a) minst 24 dagar före aktuell tävlings terrängprov om det kvalificerande resultatet erhållits på tävling med långt format (CCIs).
b) minst 10 dagar före aktuell tävlings terrängprov om det kvalificerande resultatet erhållits på tävling med kort format (CICs).

Landslagskriterier (pdf) - seniorer, unga ryttare, juniorer och ponny
Anmälningsblankett till internationell tävling (word) - För Dig som vill deltaga i internationella tävlingar. Klicka på länken och spar den på din dator. Skriv sedan ut och fyll i för hand eller skriv i dokumentet direkt i datorn (i de gråa fälten).
Skicka in formuläret per post, fax eller mail (kontaktuppgifter finns på blanketten).

Ryttare ska vara väl förberedd för den klass de startar i och ha som relevant mål att de ska kunna bli placerade. I förberedelserna ingår att vara bekant och klar med alla tre grenarnas höjning av svårigheter, så väl dressyren, hoppningen som terrängen med det tempo som klassen skall ridas i.

Det leder till en utveckling där svensk fälttävlan höjs på alla nivåer och ger i nästa steg ryttare som kan vara med och slåss om medaljer på mästerskapen.
 
FEI-kategorisering
FEI kategoriserar ryttarna inom fälttävlan genom att tilldela dem olika kvalificeringslicenser för att definiera ett erkännande av beprövad kompetens hos ryttaren på en viss nivå.
Ryttare kommer att kategoriseras enligt; internationella ej kategoriserade, D, C, B och A, enligt sina resultat i en rullande åttaårsperiod som definieras och finns i en tabell - Klicka HÄR (svensk översättning av FEIs information)
Kategorisering ( PDF på FEIs hemsida, engelsk text)
FEIs kvalregler gäller från och med 1 januari 2013

M65-regeln
M65-regeln infördes av fälttävlanskommittén 2013 efter ett direktiv från FEI till de nationella förbunden att ställa större krav på sina ryttare innan de får starta internationellt. Fälttävlanskommittén ville dessutom uppmuntra till tävlande på hemmaplan och till att höja lägstanivån hos de ryttare som rider internationellt.

Målet var att skapa ett enkelt system för både ledare och aktiva. Det skulle vara ett rimligt resultatkrav som inte kändes ouppnåeligt för ”vanliga” ryttare men också tillräckligt ”skarpt” för att stimulera till resultatförbättring (= mer, eller bättre, träning och tävling). Kvalregeln syftade också till att ge signalen till aktiva och tränare att ett tillstånd från Svenska Ridsportförbundet för att starta internationellt inte enbart baseras på subjektivt tyckande från landslagsledningen och formella FEI-krav, utan också på ett faktiskt och objektivt resultatkrav.

Säsongen 2016 infördes den förenklade M65-regeln som innebär att för att få starta internationell tävling utanför Norden eller det land ryttaren är stationerad i ska ryttaren:

- för att få starta 1* ha genomfört en enstjärnig tävling med M65-resultat

- för att få starta 2* ha genomfört en tvåstjärnig eller två enstjärniga
tävlingar med M65-resultat

- för att få starta 3* ha genomfört två tvåstjärniga tävlingar med M65-resultat

- för att få starta 4* ska ryttaren ha genomfört två trestjärniga tävlingar med
M65-resultat

Ovanstående gäller oavsett om det är CNC, CIC eller CCI.

M65-resultat: genomförande av fälttävlan med ett slutresultat lika med 65,0 straff eller lägre (M65).

Nytt blir att det i undantagsfall går att söka skriftlig dispens från M65-regeln senast tre veckor innan sista anmälningsdag till tävlingen.
>> Länk till regeln (pdf)
 
Utvecklande för svensk fälttävlan
2016 - Tre år efter införandet av M65 ser fälttävlanskommittén en mycket positiv utveckling av sporten nationellt. Antalet starter internationellt har ökat och detsamma gäller för internationella tävlingar i Sverige.
- M65 har varit ett stort steg i rätt riktning att på ett enkelt och tydligt sätt kommunicera till alla ryttare och tränare vilken resultatnivå som krävs för internationellt tävlande. Det är också en stor fördel att det är samma regler för alla kategorier, från ponny och uppåt. Det skapar ökad tydlighet och ger aktiva och tränare en röd tråd att arbeta efter, säger förbundskapten Staffan Lidbeck.

Jan Jönsson, OS-medaljör och Mastertränare i fälttävlan, tycker att det är bra att M65-regeln lever vidare.
- Jag är väldigt positiv till regeln. Det är precis sådana här saker som förbundskapten och kommittén ska driva för att föra svensk fälttävlan framåt. De har ett ansvar att försöka utveckla sporten och inte bara nöja sig med hur det ser ut, menar Jönsson, och fortsätter:
- Det här ligger verkligen i tiden och det är väldigt bra att Sverige är i framkant. Det kommer att bli hårdare kvalregler även från FEI:s håll framöver.

Jan Jönsson är övertygad om att Sverige kan stärka sin ställning som fälttävlansnation med hjälp av M65.
- Om du ska representera Sverige internationellt har du ett visst krav på dig att göra det bra. Det ger svensk fälttävlan bättre renommé utomlands om man vet att våra ryttare kan vara med och konkurrera någorlunda. Och det visar att våra ryttare är mogna för uppgiften.
- Den andra viktiga aspekten av M65 är att svensk fälttävlan måste utvecklas inom landet och inte utomlands. Nu finns det väldigt många bra tävlingar i Sverige och då är det viktigt att vi supportar dem och ser till att det finns tillräckligt med starter här hemma, menar Jan Jönsson. 

Senast uppdaterad: 2017-10-20

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons