Betessläpp (22)

Ale kommun hjälper ridklubben

2018-11-13 13:18

Ale-Jennylunds Ridklubb började räkna på sina ökade foderkostnader för hösten och vintern 2018-19. I värsta fall en fördubbling. Ordförande Tony Karlsson ryckte ut för att ordna situationen.

RF-00318-mule

Kommunen kompenserar för foderbrist

2018-11-09 14:22

Efter en extremt torr sommar med foderbrist som följd kompenserar Uppsala kommun ridklubbarna så att de kan undvika stora höjningar av avgiften för barn och unga.

fälttävlan-genre-vattenhinder (2)

Varning angående preparatet Regumate

2018-11-05 18:40

Preparatet Regumate används för behandling av ston, och efter larm om att förorening av en anabol stereoid kan förekomma i preparatet, har den nordiska dopningskommittén NEMAC beslutat att rekommendera att inte använda detta i Sverige och i Skandinavien.

Studie om halm i foderbristens spår

2018-10-28 14:52

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 340 000 kronor till en studie om halm som foder till hästar som en lösning i torkans spår, ledd av professor Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I år har den mycket svåra torkan orsakat stor foderbrist i Sverige och större delen av norra Europa. Alternativa lösningar behövs i stället för hö och ensilage. Risken finns annars att hästar avlivas i år pga foderbristen. 

Betessläpp1 170622 RTFOTO: Roland Thunholm/arkivbild

Ny ordförande i Djurskyddsutskottet

2018-10-18 08:15

Peter Kallings är ny ordförande i Svenska Ridsportförbundets Djurskyddsutskott.

Bett2_Besk_900FOTO: Mikael Sjöberg

Bettkontroll – för hästens bästa

2018-10-09 08:00

Hästens välmående är det allra viktigaste inom ridsporten. Därför kontrollerar Svenska Ridsportförbundets överdomare numera regelbundet bett, nosgrimmor och munstatus hos hästarna vid tävling.

Inte bara på tävling...

2018-09-10 19:43

Det är inte bara på tävling det är viktigt att vara uppmärksam på om hästen kan bära på smitta. Ingen vill ha in smitta i stallet, även på ridskolan är det viktigt att ha koll. Svenska Ridsportförbundets medlemstidning har träffat Nyby Torshälla Ridklubb. 

Råd om foderimport och gödsel

2018-09-07 13:00

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Jordbruksverket meddelar också att gödsel från hästar och andra djur som ätit infört/importerat foder inte utgör någon risk för spridning av afrikansk svinpest.

Smittskydd – allas vårt ansvar

2018-09-04 08:00

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.

Ny karenstidslista från september

2018-09-03 06:40

Ändrade karenstider och ny karenstidslista

2018-09-03 06:27

Flens kommun stöttar ridklubben

2018-08-31 13:21

Landsbygdsministern säger nej till hästarna

2018-08-30 10:00

Ny karenstidslista och ändrade karenstider

2018-08-27 14:17

Annons