smitta

Inte bara på tävling...

2018-09-10 19:43

Det är inte bara på tävling det är viktigt att vara uppmärksam på om hästen kan bära på smitta. Ingen vill ha in smitta i stallet, även på ridskolan är det viktigt att ha koll. Svenska Ridsportförbundets medlemstidning har träffat Nyby Torshälla Ridklubb. 

Beteshastar2016_LG-3FOTO: Lotta Brundin Gyllensten

Råd om foderimport och gödsel

2018-09-07 13:00

Jordbruksverket rekommenderar djurhållare och foderföretagare att om möjligt undvika att ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpest förekommer. Rekommendationerna avser införsel/import inom EU. När det gäller handel med länder utanför EU finns det redan stränga regler, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
Jordbruksverket meddelar också att gödsel från hästar och andra djur som ätit infört/importerat foder inte utgör någon risk för spridning av afrikansk svinpest.

_NI59846-häst genreFOTO: Mikael Sjöberg

Smittskydd – allas vårt ansvar

2018-09-04 08:00

Det är allas vårt ansvar att hålla våra hästar friska. För att inte utsätta varandras hästar för onödig smitta med sjukdomar finns i alla hästsporter strikta regler för hur sjukdomsfall, misstänkta och konstaterade, ska hanteras. Allt för att eventuell smitta ska hållas så begränsad som möjligt.

Forum2016FOTO: Mikael Sjöberg

Ny karenstidslista från september

2018-09-03 06:40

Som vi tidigare informerat kommer en ny karenstids- och förbudslista att gälla från och med 3 september. Listan är framtagen tillsammans med Svensk Trav- och Galoppsport i samarbete mellan de skandinaviska länderna genom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Committee). På den nya karenstids- och förbudslistan finns information om karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder samlade i ett dokument och gäller fr o m den 3 september 2018.

hästkunskap

Ändrade karenstider och ny karenstidslista

2018-09-03 06:27

Tidigare har Svenska Ridsportförbundet i samarbete med Svensk Trav- och Galoppsport publicerat flera olika karenstidslistor där man redogjort för karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder. Dessa listor har nu sammanförts till ett dokument för bättre översiktlighet och gäller fr o m den 3 september 2018.                                                     

Frida Winnerstig5 171103 RTFOTO: Roland

Flens kommun stöttar ridklubben

2018-08-31 13:21

Frida Winnerstig ordförande i Finntorps Ridklubb i Flens kommun jublar.
- Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge ridklubben 50 000 kronor extra i bidrag på grund av de ökade foderkostnaderna, berättar Frida.
Även Karlshamns kommun går in och stöttar sina ridklubbar.

Landsbygdsministern säger nej till hästarna

2018-08-30 10:00

Svenska Ridsportförbundet har skrivit till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om den torra sommaren och bristen på foder. Landsbygdsministern har svarat i ett uttalande i ett mail till ATL att stödet ska vända sig till djurproducenter, inte till hästnäringen i nuläget.

Ny karenstidslista och ändrade karenstider

2018-08-27 14:17

Information om ändrade karenstider och ny karenstidslista gällande från 3/9 -18.

Inget extra stöd till ridskolorna

2018-08-24 11:30

Lotta Finstorp (M) lämnade i början av augusti in en skriftlig fråga till socialminister Annika Strandhäll, om utökat LOK-stöd till ridskolor. Nu har svaret kommit.

Klubbar söker kommunbidrag för foder

2018-08-24 09:20

Ansök om extra stöd för foderinköp nu

2018-08-15 16:38

Ökade foderkostnader?

2018-08-10 11:29

Att tävla i värmen - råd från FEI

2018-07-31 11:38

Oro i torkan - vad behöver hästen?

2018-07-16 19:30

Annons