ut-tid

Inga svenska distansekipage till G7-området

2018-12-22 09:38

Svenska Ridsportförbundet kommer inte att anmäla några ryttare eller ekipage till distanstävlingar i de så kallade G7-länderna under säsongen 2018-2019.

Dressyr genre

Förlängd karenstid för antibiotika

2018-12-21 12:42

Från den 1 januari 2019 ändras karenstiden vid användning av antibakteriella läkemedel för allmän behandling av häst. Den nya karenstiden blir minst åtta dagar efter allmän behandling med antibiotika. Observera att penicillin-prokain även fortsatt har minst 14 dagars karenstid.

Åtta projekt får forskningsstöd

2018-12-16 12:15

Vid sitt styrelsemöte den 14 december beslutade Stiftelsen Hästforskning (SHF) om tilldelning av anslag vid årets utlysning. För 2019 är det åtta nya samt femton pågående projekt som får finansiering till ett totalt anslag om dryga 19 miljoner.

Beteshastar2016_LG-3

Årets grovfoderskörd minskade kraftigt

2018-12-16 09:21

Sommarens torka och höga temperaturer ledde inte bara till minskade skördar av spannmål och oljeväxter. Även vallskörden minskade kraftigt, med en femtedel, jämfört med 2017. På grund av grovfoderbristen har större spannmålsarealer än vanligt skördats som ensilage istället för att tröskas, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

hoppning-genre_RT

Stärkt djurskydd nytt i TR 2019

2018-11-20 17:32

Svenska Ridsportförbundet genomför flera förstärkningar av djurskyddet i TR 2019. Syftet är att stärka hästarnas välfärd och att garantera tävling på hästarnas villkor. I hoppning och dressyr kommer första start med 4-åriga hästar att kunna göras tidigast 1 april.

Betessläpp (22)

Ale kommun hjälper ridklubben

2018-11-13 13:18

Ale-Jennylunds Ridklubb började räkna på sina ökade foderkostnader för hösten och vintern 2018-19. I värsta fall en fördubbling. Ordförande Tony Karlsson ryckte ut för att ordna situationen.

Kommunen kompenserar för foderbrist

2018-11-09 14:22

Efter en extremt torr sommar med foderbrist som följd kompenserar Uppsala kommun ridklubbarna så att de kan undvika stora höjningar av avgiften för barn och unga.

Varning angående preparatet Regumate

2018-11-05 18:40

Preparatet Regumate används för behandling av ston, och efter larm om att förorening av en anabol stereoid kan förekomma i preparatet, har den nordiska dopningskommittén NEMAC beslutat att rekommendera att inte använda detta i Sverige och i Skandinavien.

Studie om halm i foderbristens spår

2018-10-28 14:52

Marie-Claire Cronstedts stiftelse donerar 340 000 kronor till en studie om halm som foder till hästar som en lösning i torkans spår, ledd av professor Anna Jansson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). I år har den mycket svåra torkan orsakat stor foderbrist i Sverige och större delen av norra Europa. Alternativa lösningar behövs i stället för hö och ensilage. Risken finns annars att hästar avlivas i år pga foderbristen. 

Ny ordförande i Djurskyddsutskottet

2018-10-18 08:15

Bettkontroll – för hästens bästa

2018-10-09 08:00

Inte bara på tävling...

2018-09-10 19:43

Råd om foderimport och gödsel

2018-09-07 13:00

Smittskydd – allas vårt ansvar

2018-09-04 08:00

Annons