FOTO: Mikael Sjöberg/Svenska Ridsportförbundet

Ändrade karenstider och ny karenstidslista

2018-09-03

Tidigare har Svenska Ridsportförbundet i samarbete med Svensk Trav- och Galoppsport publicerat flera olika karenstidslistor där man redogjort för karenstider och förbud för läkemedel, substanser och åtgärder. Dessa listor har nu sammanförts till ett dokument för bättre översiktlighet och gäller fr o m den 3 september 2018.                                                     

Besluten har tagits i den nordiska dopingkommittén NEMAC, och införs samtidigt för de skandinaviska trav- och galoppförbunden, liksom för svensk och norsk ridsport. Några av viktigaste karenstidsförändringarna sammanfattas nedan;

HÄR finns hela listan Karenstids och förbudslista 2018-09-03

Förlängd karenstid för mepivacain

• För substansen mepivacain förlängs karenstiden från minst 4 dygn (96 timmar) till minst 6 dygn (144 timmar). Mepivacain ingår i lokalbedövningsmedlet Mepidor vet. och som är inregistrerat för ledanestesi av häst. Även Mepiblock Vet. är inregistrerat läkemedel men läkemedlet tillhandahålls inte för närvarande. Substansen ingår även i ett flertal lokalbedövningsmedel för människa. Att injicera/punktera led har enligt allmänna bestämmelser fortsatt en karenstid på 14 dagar.

Förkortad karenstid för dexametason-natriumfosfat i led
• Baserat på nyare vetenskapliga studier har NEMAC beslutat att det är motiverat att förkorta karenstiden vid injektion av led/senskida/bursa med kortisonpreparatet dexametason-natriumfosfat från 28 dygn till 14 dygn. Dexametason-natriumfosfat är en substans med kortvarig effekt och snabb utsöndring. På svenska marknaden finns läkemedlet Dexaject inregistrerat för ledbehandling av häst. Övriga, mer långtids-verkande kortisonpreparat som används till häst för ledbehandling har kvar minst 28 dygns karenstid.

Förkortad karenstid för en del behandlingsmetoder mm.
• Fysikalisk behandling inklusive kiropraktik, soft laser/lågeffektlaser, LED-ljus och annan ljusbehandling, naprapati, osteopati, ultraljudsbehandling och magnetterapi blir förbjudet enbart på tävlingsdagen.
• Förkortning av ett antal karenstider av läkemedel och/eller substanser med anledning av ändring i Jordbruksverkets föreskrift L17 (bil. 2 med karenstider tagits bort).
• Utrustning för behandling eller behandlingsmetoder marknadsförda med påstådd smärtstillande effekt (medicinskt påstående) har fortsatt 96 timmars karenstid.
• Karenstiderna för akupunktur, TNS, IRAP och stötvågsbehandling (shock wave therapy) förblir oförändrade.

Råd om försiktighet vid användning av vissa läkemedel och fodertillskott
• Samlad information om försiktighet vid användning av långtidsverkande glukokortikoider kommer även att finnas i den nya listan.
• För att undvika positiva dopningsprover rekommenderas att inget annat än normalt foder och vatten ges på tävlingsdagen, var försiktig med fodertillskott!

För Svenska Ridsportförbundets Djurskyddsutskott,
Peter Kallings, leg.vet., VMD, tillträdande ordförande

Annons