FOTO: Mikael Sjöberg

Forskning och hästvälfärd tog avstamp vid EM

2017-09-11

Ur hästens perspektiv – eller forskningsseminariet under EM i Göteborg ” From the horse´s perspective” var ett avstamp för hästvälfärdsfrågor. Vad ger oss människor rätten att använda hästen? En fråga som väcker många känslor. Ett frågetecken som forskning och utveckling kan räta ut.

Arrangörerna Svenska Ridsportförbundet, Europeiska Ridsportförbundet och World Breeding Federation for Sport Horses satte en boll i rullning och fick många att tänka efter kring hur dagens moderna forskning kan användas för att öka hästens välmående.
Deltagarna enades om ett manifest som kommer att tas med till internationella förbundet, FEI:s, stämma i Montevideo, 18-21 november, där medlemsstaterna kan skriva under.

Det blir även en praktisk fortsättning. EM-arrangören i Rotterdam, Nederländerna, lovade att ta stafettpinnen och bygga vidare till nästa EM, med ett välfärdsseminarium knutet till aktuell forskning

- Det är ett tungt ansvar som vilar på sportens organisationer, ryttare, kuskar och hästägare, sa Karl-Henrik Heimdahl, ordförande i Svenska Ridsportförbundets djurskyddsutskott under sin inledning.
-  Vi måste alltid ha hästens bästa för ögonen. Vi inom hästbranschen måste ta ledningen i diskussionerna kring hästens välfärd.

Fakta och bakgrund behövs. Därför behöver forskningen och sportens organisationer gå hand i hand och kunna med vetenskapens hjälp driva utvecklingen framåt.

Vad kan sporten och hästnäringen lära av forskningen? Under seminariet redovisades aktuell forskning. En rad framstående svenska forskare presenterade sina rön.

 Lars Roepstorff, professor, forskare och veterinär presenterade den underlagsforskning han bedrivit och som också ligger till grund för Svenska Ridsportförbundets Underlagsguide, Ridbaneunderlag – en guide.

Denna guide har väckt stor internationell uppmärksamhet.

Marie Rhodin, assisterande professor, visade på nya metoder om studier av hästens rörelsemönster och nya metoder som kan användas vid hältutredningar.

Lena Ström, gav sin syn på hästens synvinkel – hur ser hästen? Hur fungerar hästens öga?Spännande och nytt för många rutinerade hästmänniskor.

Lena Lindgren, professor med genforskning som specialitet, visade på hur denna forskning kan hjälpa till i avelsarbetet.

Linda Kjellgren, agronom, foderspecialist och forskarstuderande refererade erfarenheterna från hästhållning i lösdrift för både yngre hästar och skolhästar vid Ridskolan Strömholm.

Eftermiddagen i Göteborg blev spännande.

Mark Wentein, ordförande i European Horse Network belyste både nuvarande och framtida problem för hästhållning i det moderna Europa.

Hanfried Haring, ordförande i European Equestrian Federation tryckte hårt på att:
-  Vi har en ”social licens” från samhället att använda hästen. Förlorar vi den licensen och förtroendet är vi illa ute. 
– Då kommer ingen mamma att skicka sitt barn till stallet för att lära sig rida, det blir inga sponsorer och inga tv-sändningar. Målar jag upp en för svart bild? Nej, vi vill öppna era ögon. Vi kan göra mycket för att förtjäna den sociala licensen, men tyvärr också för att äventyra den.

Göran Åkerström, chefsveterinär hos internationella förbundet FEI, och tidigare ansvarig för Svensk Travsports hästvälfärds arbete, skrev under manifestet vid seminariet.
- Jag ser fram mot att Rotterdam tar vid. Det kan bli ett spännande seminarium med många duktiga nederländska forskare. Hästvälfärd och forskning går hand i hand.

Peter Ljungcrantz, ledamot i Svenska Ridsportförbundets styrelse och initiativtagare till den fullspäckade dagen ser också fram mot en fortsättning både inom och utom Sverige.
- Jag hoppas att frågorna kan sprida sig via våra distrikt runt om i landet. Det kan bli utvecklande temadagar.

Här kan läsa mer om forskarnas arbeten

Marie Rhodin: 

 Hur påverkas hästens rörelse vid longering

Rörelsemönstret förändras vid longering

 Lars Roepstorff:

Underlagets egenskaper 

Lena Ström:

Nedsatt syn kan ge förändrat beteende

 Gabriella Lindgren:

Specifik gen gynnar hästars rörelsemönster

Gentest kan upptäcka risk för missbildning

Avel av viss färg ger ögonsjukdom

Linda Kjellberg:

Aktiv grupphästhållning – exempel Strömsholm

Liggytor och ligghallar i lösdriftssystem

Länkarna ovan återger inte hela bilden av föreläsarnas föredrag men de innehåller fakta som nämndes inom respektive föredrag.

Mer spännande forskning hittar du hos HästSverige

Annons