FOTO: Svenska Ridsportförbuundet

Inga dispenser i distans

2016-11-16

De nordiska länderna har tagit ett gemensamt beslut om att inte utfärda några dispenser (Letter of permissions) för ryttare att rida nationella tävlingar i de så kallade G7-länderna under säsongen 2016-2017.

Ryttare som har svensk licens och startar på nationell tävling i G7-land kan anmälas till Svenska Ridsportförbundets Disciplinnämnd.

Bakgrunden är händelser vid tävlingar i dessa länder som i högsta grad strider mot svensk uppfattning om hästens välfärd och en värdig behandling av hästar.

För att visa att Sverige har ett gott djurskydd och att svenska ryttare behandlar sina hästar med stor omsorg har Sverige beslutat att inte anmäla svenska ryttare till tävlingar i dessa länder på lånade hästar som de inte tidigare ridit.

Till internationella tävlingar, CEI-tävlingar, i dessa länder kan endast ryttare som själva tränat och kvalificerat sin häst anmäla sig.
Inga dispenser kommer att ges för starter med lånade hästar i G7-länderna förrän dessa länder har visat att ett gott djurskydd finns för hästarna under tävlingarna.

Uttagningar till inbjudningstävlingar beslutas av Svenska Ridsportförbundets sportavdelning/sportchef.

Här hitta du vilka länder det gäller

Annons