Sverige har en hög hästvälfärdsnivå. Både djurskyddslagstiftning och förbundsregler är uppsatta för att förhindra att hästar överutnyttjas, det vill säga för hästens bästa.
FOTO: Mikael Sjöberg

Klartext om vad ryttare får och inte får göra med sin häst

2017-08-10

Med anledning av Patrik Kittels krönika i tidningen Ridsport (nr 14, 27 juli, 2017) ”Tala klartext om vad vi får göra”, där han efterlyser vad ryttare får och inte får göra för hästarnas bästa, har Svenska Ridsportförbundet bett sin expert och sakkunnige på dopning och medicineringsfrågor, veterinär Peter Kallings, att klargöra vad som gäller.

Man kan förstå att det inte är helt lätt att hålla reda på vad som gäller när man tävlar i olika länder. Internationella ridsportförbundet (FEI) har ett regelverk och olika nationella regler eller till och med lagstiftningar kan skilja sig därifrån. Tävlar man internationellt och i olika länder så är det en del av en professionell ryttares vardag att hålla koll och uppdatera sig via de hemsidor som idag finns både hos förbund och hos myndigheter.

I Sverige och vissa andra länder (Schweiz, Danmark, Norge m.fl.) finns djurskyddslagar som är överordnade det nationella förbundets regelverk. Vi har i svensk djurskyddslags § 18 ett förbud mot dopning av djur och i Jordbruksverkets (SJV) föreskrift L 17 närmare detaljer vad som gäller för häst. I den finns en bilaga som även anger karenstider för olika typer av bland annat de behandlingar som omnämns i Kittels krönika – Fakta: Jordbruksverkets regler ang akupunktur, inhalation och nedkylning(pdf).

FEI:s regler är i visa fall annorlunda än dessa, och det är endast vid de högsta internationella tävlingarna (Världscup, Nations Cup, EM samt VM) där SJV medgivit dispens för att dessa ska kunna avhållas i Sverige enligt FEI:s regler, t ex under EM i Göteborg 2017.

Både djurskyddslagstiftning och förbundsregler är uppsatta för att förhindra att hästar överutnyttjas, det vill säga för hästens bästa. Dessvärre måste regler skrivas för att inte kryphål ska finnas för de som vill hitta genvägar och inte bryr sig om hästens välfärd i första hand. Detta drabbar då ofta de som vill göra rätt, då man uppfattar bestämmelserna som överdrivet hårda och stelbenta. Därför är det också fokuserat på vad man INTE får göra snarare än vad man får göra.

Grundprincipen är att en häst ska vara i tävlingsmässigt skick och inte behöva behandling för att genomföra tävling. Då många ”populära” behandlingar påstår en rad för hästen gynnsamma effekter, inte har utvärderats just för häst så sätts en karenstid för säkerhets skull, framförallt om det framförs smärtlindrande effekter. Detta är sällan svart eller vitt, utan en gråzon, varför hästvälfärdsaspekten bedömts som viktigast.

Akupunktur, massage, laser, ultraljud, ljusbehandlingar

Vad gäller akupunktur så har det nyligen varit uppe i ett ärende hos Disciplinnämnden, där man konstaterade att denna metod har dokumenterade smärtblockerande effekter och som har 96 timmars karenstid inför tävling – se utdrag ur beslutet HÄR (pdf).

Övriga fysioterapimetoder har - då man inte kunnat utesluta smärtlindrande effekter – även de fått 96 timmars karenstid. Undantaget är massage – som man alltså får ge hästen (dock inte med apparater före tävling under tävlingsdagen) – se utdrag ur karenstids- och förbudslistor  (pdf).

Ljusbehandlingar som Biolight och Pharmalight har då tillverkarna/försäljarna påstår att de har smärtlindrande effekt på häst, fått en karenstid på 96 timmar. Då det saknas bevis på effekt hos häst så hänvisar man till studier på äldre diabetessjuka kvinnor med liggsår samt NASA-studier på astronauter … Här saknas evidens över effekter på häst, det finns inga kliniska eller vetenskapliga studier på häst överhuvudtaget – man vet inte ens om detta ljus går igenom hästens päls!

Man får kyla benen och använda inhalator med koksalt

Det är en spridd missuppfattning att man inte får kyla benen på tävling, det går alldeles utmärkt så länge man håller sig till kallt (is)vatten efter ansträngning. Däremot får man inte använda metoder som ger minusgrader, s.k. kryoterapi med t ex flytande kväve, kolsyreis eller Cold Packs inför tävling eller veterinärbesiktning (vilket har förekommit …). Alltså även här inte tillåtet att göra det i smärtlindrande syfte före tävling.

Inhalation med koksalt (NaCl) är tillåtet då hästen t ex har rest långt eller om stallklimatet är torrt, dock inte på själva tävlingsdagen. Övrig inhalation har karenstid inför tävling beroende på vilken substans som används.

Sunt förnuft och gott ”horsemanship”

Självklart ska en ryttare kunna ta hand om sin häst på bästa sätt. Det man vill förhindra, och har reglerat i såväl lagstiftning som förbundsregler, är som framgår ovan framförallt att en tävlingshäst inte ska överutnyttjas genom att skador döljs med smärtlindrande behandlingar. Ofta framförs påståenden om även förebyggande effekter av olika behandlingar som ska vara bra för hästen, men det saknas för det mesta fakta som stöder detta. I brist på detta hänvisar man i stället till kända ryttare som säger sig ha bra erfarenheter, vilket lika väl kan vara en s.k. placeboeffekt – att ”det känns bra”. Här är det bra att ha en sund skepsis – låter det för bra så är det nog så också!

Harmonisering av regler

Det pågår kontinuerliga ansträngningar för att harmonisera regler på såväl svensk (trav-, galopp-, ridsport), nordisk, europeisk som internationell nivå. Vi har också från hästsportens sida sedan flera år försökt påverka Jordbruksverket att uppdatera sina föreskrifter och till vissa delar lätta på vissa karenstider alternativt lämna över dessa till hästsportens egenkontroll, för att få till en harmonisering och modernare syn på vad man får göra och inte. Allt utan att tumma på den höga hästvälfärdsnivå som vi har i Sverige och kan vara stolta över!

>> Läs mer: Frågor & svar om dopning

Annons