Ny karenstid för bisfosfonater från 1 januari 2018

2017-11-01

NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) har vid sitt senaste sammanträde beslutat att förlänga karenstiden för start för bisfosfonater från nuvarande 28 dagar till 60 dagar. Dessutom införs restriktioner för användningen.

De läkemedel som berörs av förändringen är det i Sverige registrerade läkemedlet Osphos (klodronat) samt Tildren® (tiludronat), som försäljs med stöd av Läkemedelsverkets licens. Svensk Travsport, Svensk Galopp och Svenska Ridsportförbundet har sedan tidigare avrått från användning av dessa preparat till tävlande hästar och inför nu denna nya karenstid och restriktioner samtidigt.  

Förutom karenstidsförändringen införs restriktioner för användningen av bisfosfonater:

  • Bisfosfonater får inte användas på hästar yngre än 4 år.
  • Administrationssättet av bisfosfonater får inte avvika från det sätt tillverkaren av läkemedlet angivit. Således får Osphos enbart ges intramuskulärt och Tildren® intravenöst.
  • Bisfosfonater får enbart användas, efter fastställd diagnos, på de indikationer som tillverkaren angivit. Osphos är i Sverige inregistrerat för användning vid strålbenshälta. Inom Europa har Tildren® indikationerna strålbenshälta och spatt."

Användandet har  diskuterats  internationellt där man påtalat risk för unga hästar samt en ökad risk för frakturer. Normal benomsättning är en viktig del för både utvecklingen och den framtida hållbarheten hos en växande häst. Bisfosfonater påverkar benmetabolismen på flera sätt och undersökningar pekar på att substanserna kan ge reducerad hållbarhet i benvävnaden hos hästar. Därutöver är substanserna inte utvärderade på unga hästar och tillverkarna själva avråder från sådan behandling.

Det som framkommit på senare tid är den smärthämmande effekt dessa substanserhar samt att de kan finnas kvar under mycket lång tid i hästens benvävnad, ffa hos skadade hästar, vilket gör att de går att påvisa i låga mängder under mycket lång tid.

Det föreligger en risk att man blandar ihop den smärthämmande effekten med läkningen av skadan som man behandlat. Preparaten kan därför dölja eller maskera symptom på en skada som inte är läkt och därmed är risken stor att skadan förvärras vid fortsatt tävlande. Inte minst om det har injicerats i led vilket inte är rekommenderat. Den förlängda karenstiden ska också ses som en hjälp åt utövare och veterinärer att inte orsaka positiva fynd i doping-/medicineringskontrollen."

Peter Kallings, Leg.vet., VMD, forskningschef
(Veterinär rådgivare i doping- och medicineringsfrågor åt SvRF)

Annons