FOTO: Mikael Sjöberg

Öppet brev från Svenska Ridsportförbundet

2016-10-22

Med anledning av allmän debatt gällande ridning och hästens form vill Svenska Ridsportförbundet lämna följande kommentar:

Strömsholm 2016-10-22

Vi är tacksamma för engagemanget att alltid sätta hästen i centrum! För oss som förbund är det en självklarhet och en av svensk ridsports allra viktigaste ledstjärnor.

Därför är det viktigt att ta debatten på största allvar! 

Vi har tagit emot synpunkter där vi fått ta del, direkt och indirekt, av fall som anses vara provokativa och inte stämma överens med förbundets värdegrund.

På dagens tävlingar är både framridning och tävlingsarena öppen för ryttare, tränare, publik och media. Det innebär att vi alla har ett stort ansvar för hur vår sport visas och upplevs av åskådarna. Självklart ska detta tankesätt även finnas med i träning och på hemmaplan.

Tävlingsarrangemang har ett flertal personer i utbildade roller för att kontrollera att regler följs, att det är fair play och att djurskydd och säkerhet efterlevs. Beroende på om tävlingen är nationell eller internationell förhålls arrangemanget till respektive regelverk.

Internationellt gäller FEIs (internationella ridsportförbundets) regelverk medan Svenska Ridsportförbundets regelverk gäller vid nationella tävlingar. Båda regelverken innehåller tydliga instruktioner hur sporten ska utföras och hur hästar ska hanteras. Inom dressyren framgår också hur själva rörelserna ska vara utförda under tävlingsmomentet.

Vid internationella tävlingar i Sverige gäller FEIs regelverk med tillägg av svensk djurskyddslag som kräver extra åtgärder med särskild veterinär utsedd av Jordbruksverket på plats för att bevaka just djurskyddet. Sverige har idag en av världens strängaste djurskyddslagar vilket vi ska vara stolta över!

Samtliga av förbundets funktionärer omfattas av krav på årlig fortbildning för att hålla verksamheten uppdaterad och kvalitetssäkrad.

Tävlingsryttare genomför utbildning för Grönt Kort, där också horsemanship och ledstjärnor är av stor vikt, för att kunna erhålla licens.

Men oavsett allt ovanstående är det i slutänden den enskilde personen som ansvarar för sina handlingar. Vid eventuella avvikelser från värdegrund och regelverk finns ett system som kan reglera och åtgärda och detta gäller samtliga förbundets medlemmar.

Gällande den specifikt riktade kritiken gentemot Svenska Ridsportförbundet och i dessa fall dressyrsporten vill vi delge följande:

  • Fr o m 2016 förstärks våra krav på överdomare vid samtliga tävlingar. Överdomaren har till uppgift att se till att regelverk och djurskydd efterlevs. Överdomaren får också kontrollera och justera utrustning.
  • Den så kallade träningsmetoden ”rollkur” eller andra varianter där hästar med styrka eller våld tvingas till en snäv form är inte tillåten i Sverige. Inte heller andra metoder där hästar på något sätt anses fara illa eller ta skada. Detta oavsett om det är träning eller tävling.

Vi är övertygade om att med rätt utbildning, kompetens, forskningsresultat och erfarenhetsutbyte verkar vi tillsammans för våra hästars bästa. Vi är övertygade om att det som förenar oss alla är kärleken till hästen.

Som ett första steg bjuder vi in till ett forum med expertis i samband med Sweden International Horse Show i november för att informera om Svenska Ridsportförbundets ställningstaganden och policy gällande hästutbildning och djurskydd. Mer information kommer via vår hemsida, ridsport.se.

Vi ses då, alla är varmt välkomna!

Djurskyddsutskottet genom Karl-Henrik Heimdahl, ordförande
Förbundsstyrelsen genom Ulf Brömster, ordförande
Tävlingssektionen genom Meta Persdotter, ordförande
Utbildningssektionen genom Robert Fritz, ordförande
Ridskole- och Anläggningssektionen genom Markku Söderberg, ordförande
Medlemssektionen genom Kristina Girhagen, ordförande
Centrala Ungdomssektionen genom Madeleine Almqvist, tf ordförande
Tränarrådet genom Elisabet Lundholm, ordförande
Domarrådet
Dressyrkommittén genom Lillian Jansson, ordförande
Hoppkommittén genom Gunnar Larsson, ordförande
Fälttävlanskommittén genom Margaretha Rödén, ordförande
Distanskommittén genom Marianne Eriksson, tf ordförande
Körkommittén genom Dan Henriksson, ordförande
Reiningkommittén genom Flemming Winberg, ordförande
Gymkhanakommittén genom Agneta Kindholm, ordförande

Annons