Banbyggare vid utomhus-SM 2018

2018-03-14

Banbyggaren vid utomhus-SM i hoppning hos Billdals RK har ändrats.

Från Hoppkommittén:

Hoppkommittén beslutade vid möte 2017-10-10 att utse Jonas Holmberg till banbyggare vid utomhus-SM 2018. Arrangören hade önskemål om Fredrik Malm. Anledningen till att HK utsåg en annan banbyggare var att Fredrik Malm skulle ha byggt fyra SM-tävlingar av åtta inom loppet av två år. För att optimera de sportsliga förutsättningarna inom svensk hoppsport är det önskvärt med en mångfald av banbyggare på denna nivå.

Arrangören, som tidigare fått lämna förslag på alternativa banbyggare, uppgav att om det inte gick att få Fredrik Malm var man bekväm med antingen Jonas Holmberg eller Peter Lundström. HK valde då Jonas Holmberg med utgångspunkt i att Peter Lundström byggt utomhus-SM 2017. Jonas Holmberg deltog inte själv i detta beslut, eller diskussionen inför beslutet, vilket också framgår av HK:s protokoll från detta möte.

Olyckligtvis dröjde man i flera veckor med att kommunicera beslutet till arrangören och under tiden började denne att planera mer detaljerat kring sitt arrangemang tillsammans med Fredrik Malm. När arrangören så småningom blev klar över HK:s beslut blev man frågande till detta.

Hoppkomitten kan, enligt SM-reglerna utse bl.a. banbyggare om man anser det vara befogat, vilket kommittén ansåg i detta fall i enlighet med ovanstående motiv. Det motivet är även aktuellt i framtiden. Emellertid finner HK att man inte fullgjort sina plikter gällande kommunikationen av detta till arrangören, vilket är beklagligt.

Hoppkommittén beslutade därför vid möte 2018-03-14 att ändra tidigare beslut och låta arrangören använda Fredrik Malm som banbyggare.

Hoppkommittén har varit enig i beslutet.  

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons