Tidigarelagd ansökningstid för hopptävlingar 2019

2018-04-12

Hoppkommittén har beslutat att flytta ansökningsdatum för 2019 års elit- och nationella tävlingar till senast 31 juli i år. Anledningen är att underlätta för distrikten att lägga de regionala terminerna i hoppning och att skapa längre framförhållning för elit- och nationella arrangörer.

Det har kommit önskemål från flera distrikt att underlätta deras arbete med att skapa en bra tävlingstermin. Därför övergår fr o m i år SvRF till helårsansökningar för elit- och nationella arrangörer, med sista datum 31 juli 2018 för 2019 års tävlingar. Därmed får distrikten mer tid till att lägga de regionala terminerna.

HOPPNING – TIDIGARELAGDA DATUM INFÖR 2019

  • 31 juli stänger möjligheten att i tid ansöka elit- och nationella tävlingar för hela nästkommande år.
  • 1 till 31 augusti ges möjlighet för klubbarna att ta bort och flytta till annat datum. Arrangörer tar kontakt med varandra för att hantera eventuella krockar med berörda klubbar. 
  • Första veckan i september godkänns tävlingar för hela året. Under augusti månad granskar SvRF terminen. Alla som ansökt i tid (senast 31 juli) får sin tävling godkänd under första veckan i september på det datum som då ligger i TDB. Reservation för nödvändiga ändringar, exempelvis internationella tävlingar där ansökningstiden till FEI utgår 1 oktober. 
  • Ansökningar om regionala, lokala och inbjudningstävlingar görs till respektive distrikt enligt deras tidsgränser och rutiner.

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons