Zon- och Distriktsgrenledare i sportkörning

Zonledarna ingår i Körkommittén och skall fungera som länken mellan körkommittén och distrikten. Med en gemensam syn på körsporten skall de lyfta och aktivera distriktsgrenledarna i deras roll.

Läs mer om zonledarnas uppdrag här

Kontaktlista för zonledare (pdf) uppdaterad 2018-03-15)


Senast uppdaterad: 2018-03-15
Fredrik Persson6 160716 RT

Sportkörning i media

Följ vad som skrivs

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons