Körkommittén
Dan Henriksson
Ordförande
E-post 0705-16 76 46
Mats Eriksson
Vice Ordförande, repr. zonledargrupp Väst
E-post 0730-32 31 57
Marie Ågren
TR-nämndsordförande
E-post  
Gun Hagring
Domarnämndsordförande
E-post  
Hans Fransson
Banbyggarnämnden
 E-post  0725-275173
Carola Brännström
Barn & ungdomsansvarig
E-post  
Ulla Herner
Arrangörsansvarig, repr. zonledargrupp Syd
E-post  
Lotta Pålsson
Landslagsledare 
E-post  
Jill Isebark 
Adjungerande Ekonomi
E-post 0705-58 80 82
Pia Fungby
Adjungerande Sekreterare
E-post

Per Karlsson 
Adjungerande repr. zonledargrupp Mellan
E-post 0702-70 71 27
Therese Blomgren
Adjungerande repr. zonledargrupp Öst
E-post 0709-71 68 60
Birgitta Lindstrand
Adjungerande repr. zonledargrupp Norr
E-post  070-2282705
Jennie Hallström
(Nationell och elitsamordnare kansliet)
 E-post  0220-456 88
     

>> Följ körkommittén på facebook

Körkommitténs uppdrag

Körkommitténs verksamhetshjul

Protokoll/Information från Körkommittén (pdf-format):

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009


Senast uppdaterad: 2017-11-29

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons