Körkommittén
Dan Henriksson
Ordförande

e-post 0705-16 76 46

Ulla Herner
Vice ordförande, arrangörsansvarig, zonledare Syd

e-post  070-3972151

Gun Hagring
Domarnämndsordförande

e-post  073-7528678

Hans Fransson
Banbyggarnämnden

e-post  0725-275173

Marie Ågren
TR-nämndsordförande

e-post  070-6157481

Annika Borg
Barn & Ungdomsansvarig, landslagsledning sportkörning

e-post  

Ewa Nowén
Zonledare Öst

e-post  

Britt Lööv
Zonledare Mitt

e-post  

Karin Mårlind Strauss
Zonledare Väst

e-post  

Birgitta Lindstrand
Repr. zonledargrupp Norr

e-post  
Adjungerade:    

Pia Fungby
Sekreterare

e-post  

Lotta Pålsson
Landslagsledning sportkörning

e-post  

Camilla Kvist
Landslagsledning sportkörning

e-post  
Kansliet:    

Jennie Hallström
(Nationell och elitsamordnare kansliet)

e-post  0220-456 88
     
     

>> Följ körkommittén på facebook

Körkommitténs uppdrag

Körkommitténs verksamhetshjul

Protokoll/Information från Körkommittén (pdf-format):

>> Arkiv protokoll 2009-2015


Senast uppdaterad: 2018-09-07
Fredrik Persson6 160716 RT

Sportkörning i media

Följ vad som skrivs

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons