Hänt sedan novembermötet

2009-05-26

Sammanställning över punkter och åtgärder som vidtagits sedan mötet i Täby november 2008.

Man ville ha åtgärder som skulle förenkla och göra tävlingar enklare både att delta i och arrangera och hittills har följande beslut fattats:

 • I lokal klass är det tillåtet med spårvidd från 110 cm.
 • För start i ungdomsklass krävs att målsman närvarar, vi har tagit bort järnmärkeskravet.
 • Veterinär krävs endast före maraton, precision och på hinderområdet under maraton.
 • Möjlighet att arrangera medelsvår tävling med en domare (msv nationell) Denna tävling är dock inte kvalificerande till SM.
 • Arrangörer kan sammanslå klasser i större utsträckning. OBS! KAN!
 • En elitsamordnare är tillsatt som ska jobba med och för våra landslag tillsammans med lagledare och tränare.
 • Möjlighet att ordna träningar för Elisabeth Lundholm som är kontrakterad av Svenska Ridsportförbundet.
 • Möjlighet till domarutbildning på distans

Punkter som är under behandling är:

 • Ungdomssektionen arbetar på att ta fram ett körborgarmärke, det kommer att vara liknande ridborgarmärket
 • Ungdomssektionen arbetar på att ta fram ett landslag för ungdomar, just nu pågår inventering i distrikten vad vi har för ungdomar som sedan kommer att följas upp av en mönstring.
 • Att arrangera tävlingar i bara dressyr eller bara precision. SM 2010 i dessa enskilda discipliner kommer att bli av. Formalia kring detta arbetas det på nu.

TR frågor som är under behandling är:

 • Frågan om ”gult kort” i maraton för att på så vis på bort hård drivning.
 • Möjlighet att kvalificera sig till SM på en tävling som är arrangerad på två helger av två klubbar/två tävlingsplatser. Detta för att det finns klubbar/tävlingsplatser som har förutsättningar för att arrangera dressyr/precision men ej maraton och tvärtom.
 • Eventuellt att ändra namnet maraton till hinderkörning.
 • Göra ett bra TR till 2010 som ska bli lättare att förstå och hitta i.
Fredrik Persson6 160716 RT

Sportkörning i media

Följ vad som skrivs

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons