FOTO: Mikael Sjöberg

Licenser

Under länkarna i menyn kan Du läsa allt om vad som gäller för licenser. 

Medlem i en klubb

För att lösa ryttarlicens måste du för det aktuella året ha betalt medlemskap i en klubb ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

Grönt kort

Du måste också ha Grönt kort för att kunna lösa licens. Det visar att Du vet och förstått det mest grundläggande om vad som gäller på tävlingar. Är det barn som tävlar kan målsman ta Grönt kort. Läs mer om Grönt kort HÄR

Ryttarlicens

Från inbjudningstävling och uppåt krävs ryttarlicens. Du löser licens för en klubb och tävlar med den innevarande kalenderår. Efter nyår måste Du lösa en ny licens.

Obs! Ingen anmälan utan licens
Tänk på att lösa tävlingslicens i god tid om du planerar att tävla. I Tävlingsdatabasen, TDB, finns en spärr som gör att du inte kan anmäla utan licens. Det gäller även för häst och ponny.
Du kan inte anmäla till tävling utan att ha en giltig, betald licens och eftersom det tar ett par dagar för betalningen att registreras så är det viktigt att ha lite framförhållning.

Rätt att ställa ut ryttarlicens

Efter en motion som bifölls på Förbundsstämman 2005 och som sedan behandlats av Tävlingssektionen måste en förening/klubb vara arrangör eller medarrangör vid tävling för att få rätt att ställa ut annat än lokallicenser. Beslutet gäller från 1 januari 2007.

Tävlingssektionen 2005:
Beslutades att: Från den 1 januari 2007 kan annan licens än lokallicens endast utställas av förening/klubb som under det föregående året har arrangerat eller varit medarrangör vid tävling.

Med tävling menas Inbjudningstävling och högre. För att klubben ska noteras som arrangör är det viktigt att Överdomaren i sin rapport nämner om det är fler klubbar än en som varit med och arrangerat.

Även i fortsättningen måste en förening vara arrangör eller medarrangör för att få ställa ut ryttarlicens.

Uppdatering 2011-12-04
Att lokallicens försvunnit ur systemet påverkar inte det beslut som togs på stämman 2005 att förening måste vara arrangör eller medarrangör för att få ställa ut annan licens än lokallicens för ryttare.
Frågan har diskuterats i tävlingssektionen och ställts till bland andra distrikten där en majoritet av de inkomna svaren förordar ett fortsatt krav att förening ska vara arrangör för att få ställa ut licenser.

Häst- och ponnylicens

Från och med 2012 måste häst- och ponnylicens lösas varje år, även för inbjudnings- och lokal tävling.

Möjligheten att lösa livstidslicenser försvinner från och med 2012. Redan lösta livstidslicenser fortsätter gälla efter årlig, kostnadsfri aktivering i tävlingsdatabasen. OBS! Om hästen är vilande från tävling görs ingen aktivering av licensen det aktuella året.

Tränarlicens

För att behålla behörigheten krävs en årlig uppdatering av tränarlicensen. Detta gör du i TDB (Tävlingsdatabasen). För detta krävs att du har ett personligt konto i TDB.

Förbundslegitimation (för funktionärer)

För att behålla behörigheten krävs en årlig uppdatering av förbundslegitimationen i TDB (Tävlingsdatabasen). För uppdatering krävs att du har ett personligt konto i TDB.


Senast uppdaterad: 2016-04-07
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Medlemstidning

Annons