Licenser och priser

Ryttarlicenser 2017/2018

Ryttarlicens löser du via TDB, Tävlingsdatabasen, under Mina uppgifter > Beställ licens alt. Förnya licens.

2017
SEK 
2018
SEK 

Endagslicens1    - Kr/anmälan (meeting)
Kan lösas flera ggr. tills man kommer upp i beloppet för motsvarande åldersgrupps årslicens. 

160 165

Endagslicens/Lektionsryttare1     Kr/anmälan (meeting)
Kan lösas flera ggr enl. samma princip som ovan.

80 85

Lektionsryttare t.o.m. det år man fyller 12 år *
Kan uppgraderas till ”Ryttarlicens t.o.m. 12 år”,
kostnad 130kr.

130 135

Lektionsryttare t.o.m. det år man fyller 18 år **
Kan uppgraderas till ”Ryttarlicens t.o.m. 18 år”,
kostnad 260 kr.

260 265

Lektionsryttare from det år man fyller 19 år 
Kan uppgraderas till ”Ryttarlicens fr.o.m. 19 år”,
kostnad 390 kr.

390 400

Ryttarlicens t.o.m. det år man fyller 12 år  

260 265

Ryttarlicens t.o.m. det år man fyller 18 år 

525 535

Ryttarlicens from det år man fyller 19 år           
Kan uppgraderas till ”Internationell ryttarlicens”,
kostnad 3410 kr.

790 805
Linförar och Groomlicens   80
   

Internationell meetinglicens seniorer  - Kr/meeting 
(fr.o.m. det år man fyller 19) Kan lösas tillfälligt när man har Ryttarlicens fr.o.m. 19 år, 840 kr/gång tills man är uppe i
4200 kr, då den övergår till Internationell årslicens.

840  860

Internationell ryttarlicens seniorer ***                 
(fr.o.m. det år man fyller 19)

4200  4350

Internationell ryttarlicens juniorer***                 
(t.o.m. det år man fyller 18)

1500  1550

Internationell meetinglicens juniorer  - Kr/meeting 
(t.o.m. det år man fyller 18) Kan lösas tillfälligt när man har Ryttarlicens t.o.m. 18 år, 300 kr/gång tills man är uppe i 
1500 kr, då den övergår till Internationell årslicens juniorer.

300 310

1 Endagslicensen är ”förbrukad” och man kan inte få den tillgodo efter likviddagen för tävlingen, om man ex. blir sjuk eller av annan anledning avanmäler och inte kommer till start sker inte någon återbetalning.

*Följande får tävla på lektionsryttarlicens på nationella tävlingar: Lektionsryttare (TRI Mom. 111) som tävlar på lektionshäst (TRI Mom 160), Handikappryttare på lånad häst/ponny, Voltigörer, Gymkhanaryttare, Kuskar upp till och med lätt A och Distansryttare upp till och med 50 km.

** Gäller både häst och ponny

*** Denna licens skall lösas av samtliga ryttare tillhöriga landslaget i hoppning, dressyr och fälttävlan samt övriga ryttare som gör 5 eller fler internationella tävlingar per år.
Ryttare som tävlar utomlands måste dessutom ha en FEI-registrering. 

Gästlicens: För att utländsk ryttare skall ha tillåtelse att tävla i Sverige krävs tillstånd från det egna landets ridsportförbund, som skall meddela detta till Svenska Ridsportförbundet via fax 0220 - 456 70.
Därefter skall Gästlicens lösas till det belopp som Svenska Ridsportförbundet beslutat.

Hästlicenser 2018

  • Hästlicens löser du via TDB, Tävlingsdatabasen, under Mina hästar > Aktivera 20XX  alt. Beställ licens.
  • En livstidslicens ska aktiveras innan första start, under: Mina hästar, klicka på ”Aktivera 20XX” för aktuell häst, klicka sedan på ”Beställ licens”, kostnad 0 kr.

Priser ny hästlicens 2018:

Häst/ponny 300 kr/år
Lektionshäst/ponny* 100 kr/år
Ägarbyte häst/ponny (på redan aktiverad livstidslicens
eller förnyad årslicens) 100 kr

* Med lektionshäst menas en häst som under de två senaste månaderna, sommaruppehåll i lektionsverksamhet borträknat, regelbundet använts i lektionsverksamhet vid ridskola minst 30 timmar per månad i lektioner med olika ryttare.

Start utan licens

1500 kr + avstängning från klass/klasser

Betalning

Alla licenser betalas när de är godkända och när det finns pengar på kontot alt. kommer in pengar på kontot.


Senast uppdaterad: 2018-01-15
weg_tryon2018_logo

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons