Ändrade karenstider för kortisonbehandling

2010-04-25

Information om ändrade karenstider vid kortisonbehandling av häst, gäller från och med 1 maj 2010.

Obs! Med anledning av förändrade karenstider vid kortisonbehandling vill vi uppmana våra tävlingsryttare att vara uppmärksamma på en förlängd karenstid på MINST 28 DYGN.

Vid ledbehandling med långtidsverkande kortison avsett för människa kan det i vissa fall handla om den dubbla tiden.

Har du behandlat din häst och är osäker på om du kan tävla kontakta Svenska 
För konsultation kontakta veterinär Peter Kallings 0705-27 20 11

Allmänt
De nordiska trav- och galoppförbunden har efter diskussioner på europeisk nivå, gemensamt fattat beslut om ändring i karenstider angående kortisonbehandlingar av häst.

Analysmetoderna vid laboratorierna i Europa har för att hitta långtidsverkande kortisonpreparat (glukokortikoider) i blod och urin från häst, på förekommen anledning väsentligt förbättrats.

Då Svenska Ridsportförbundet (SvRF) har samma laboratorium och valt att i dopningsfrågor och därmed uppsatta karenstider följa trav- och galoppsporten, så genomförs nu samma ändringar i karenstid. Dessa beskrivs nedan:

Injektion, ej i led, bursa (slemsäck) eller senskida
Dexametason-preparat för häst
Vorenvet® vet. (dexametason-isonikotinat) innehåller en svårlöslig förening (suspension) som varar länge i kroppen, och har därför åsatts en förlängd karenstid på 28 dygn.
Dexadreson® vet. (dexametason-dinatriumfosfat) som är lättlöslig har kvar karenstid enligt tidigare på 14 dygn.

Injektion i led, bursa (slemsäck) eller senskida
Beslutade eller rekommenderade karenstider i led baseras på att vanliga kliniska doser används i en eller två leder (idag minst 28 dygn). Om man som veterinär väljer att använda högre doser eller att behandla flera leder eller strukturerna runt leden (bursa, senskida) bör karenstiden förlängas. Behandlas flera leder, och framförallt stora leder som bakknän och därmed kommer upp i dubbla eller flerdubbla doser så är det viktigt att karenstiden kan behöva förlängas i motsvarande grad (således över 28 dygn). Det är den enskilda veterinärens fackkunskap som måste ligga till grund för dessa beslut.

Triamcinolon-acetonid (ex. Kenacort®-T), betametason-fosfat och betametason-acetat (ex. Celeston® bifas®), metylprednisolon-acetat (ex. Depo-Medrol)
Det bör understrykas att de kortisonpreparat som vanligen används för behandling i led hos häst är avsedda för behandling av människa, och att detaljerade kunskaper om utsöndring m.m. av dessa preparat hos häst saknas eller är ofullständiga. Därför vilar ett stort ansvar på den behandlande veterinären när dessa medel används till häst

Svårlösliga kortisonpreparat, suspensioner, och särskilt metylprednisolon-acetat har mycket långvariga effekter och utsöndras under mycket lång tid. Metylprednisolon-acetat har dessutom visat sig kunna ge ledbroskskador och kan över huvudtaget inte rekommenderas till tävlande hästar.


Peter Kallings, Svenska Ridsportförbundet

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons