Tillägg/förtydligande i TR I

2011-02-23

Vid Tävlingssektionens senaste möte togs beslut om följande ändringar i TR I Gemensamma.

  • När det gäller de nya uppstallningsreglerna, så är det som står i proppen ang. uppstallning alltid arrangörens ansvar. Om man t.ex. hänvisar till stall utanför tävlingsområdet.
  • När anmälan är stängd i TDB, så får man inte pengar tillbaka om domaren ändras.
  • Inga dispenser kommer att ges för att ha egen ÖD på hemma tävling, vi kommer dock att godkänna undantag om en enstaka klass på en lokal/regional tävling har 10 eller färre startande. Ansökan skickas in till sportavdelningen efter anmälningstidens utgång.
  • När det gäller bevakning av uppstallning på tävling så ska det alltid finnas någon på plats på området, även nattetid. Gäller på alla nivåer av tävlingar där uppstallning erbjuds.
  • Sjukvårdspersonal ska vara sakkunnig, dvs. arbeta inom akutsjukvård eller ha aktuell utbildning LABC samt HLR för att vid en olycka ta hand om såväl lättare skador som att bistå med livsuppehållande åtgärder i avvaktan på ambulans.
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Samarbetspartner

Annons