Information angående de nya tävlingslicenserna

2011-10-06

Svenska Ridsportförbundet har presenterat ett nytt system för tävlingslicenser för ryttare/kuskar samt häst/ponny. Det nya systemet med bland annat åldersrelaterade licenser, endagslicens/meetinglicens och årlig häst/ponnylicens även på lokal nivå har väckt debatt och frågor.

Fakta om licenssystemet

Prishöjningen av licenserna har inte följt varandra genom åren, lokallicensen har ökat från 145 kronor till 200 kronor och seniorlicensen från 450 kronor till 900 kronor. Enligt våra beräkningar skulle en seniorlicens passera 1000 kronor 2012/2013 och häst/ponnylicensen skulle passerat 1000 kronor 2011/2012.

Att vi inte tidigare ställt krav på licens för häst/ponny på lokaltävlingar, medför att resultatrapporteringen inte fungerar då många anmälare registrerar hästen/ponnyn på nytt vid varje anmälan. Det är gör det svårt att följa kvalificeringar och vid dopningsutredningar kan vi inte följa starter gjorda på lokalnivå. Idag kan vi inte heller svara på en så enkel fråga som hur många hästar/ponny tävlar i vårt tävlingssystem varje år.

 
Processen för framtagandet av ett nytt licenssystem

Många ställer frågan nu frågan hur de nya licenssystemen har tagits fram och vilka som har varit med i processen. Efter flera års prat om att något måste förändras i licenssystemet, kom arbetet igång efter förbundsstämman 2009.
Stämman gav förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda förbundets tävlingsavgifter inom 6 månader. Följande motioner skickades bland annat med i arbetet: Mittsvenska-, Norrbottens- och Västerbottens Ridsportförbund angående licens för lokal & regional tävling, samt Västergötlands Ridsportförbund angående utredning av licenssystemet och hela avgiftssystemet.

I augusti 2009 efter stämman började Organisationsutredningen sitt arbete och den utsedda Avgiftsgruppen tittade under 2009/2010 på olika licensmodeller och på hur licenssystemen är utformade i våra nordiska grannländer samt i Tyskland. Distrikten fick inkomma med synpunkter på licenssystemet och under Tävlingskonferensen med distrikten 2009 genomfördes grupparbeten hur man kan utforma ett nytt licenssystem, resultaten från dessa arbeten togs in i avgiftsutredningens arbete.

Förankring av arbetet enligt stämmobeslut

Följande information avrapporterades från Avgiftsgruppen till distriktsordföranden i samband med distriktsordförandekonferensen vid Ridsportforum 2010, samt vid Tävlingskonferensen med distrikten under hösten 2010.

Vid båda dessa tillfällen presenterades följande information:
"Licensmodellen för ryttare/kuskar” med de olika licenstyperna och hur man hade tänkt lägga prisbilden
Barn upp till 12 år pris 1/3 av X
Ungdom upp till 18 år pris 2/3 av X
Seniorfrom 19 år pris X
Endags licens 1/5 av X /anmälan
Internationell licens 5000 kronor alternativt 800 kronor/meeting

”Licensmodellen för hästar/ponny” med den nya årliga licensen från lokalklass med pris 200 kronor respektive 100 kronor för ridskolehästar/ponny.

Enligt beslutet på förbundsstämman 2009 skulle resultatet av utredningen avrapporteras till distrikten och frågan skulle inte tillbaka till förbundsstämman 2011.
 
I maj 2011 skickades information ut till alla distrikt att Tävlingssektionen arbetade vidare med de nya ”licensmodellerna” som presenterades under hösten 2010, här redovisades  licensnivåer och hur prisbilden var tänkt, men med den förändring att Tävlingssektionen hade sänkt den internationella licensen till 4000 kronor.
Efter denna information fick vi återkoppling från endast ett av 19 distrikt med  synpunkter på att vi föregick omstarten av ”Organisationsutredningen” samt att distriktet ansåg att prisnivån var för hög.
 
Under augusti 2011 beräknades priset per licens, utifrån att budgeten 2012 skulle öka med 3 procent mot budget 2011.

Vid förbundsstyrelsemötet 1 oktober 2011 beslutades att licensmodellen skulle införas 2012 med kommunicerade priser.

Förtydliganden på frågor som inkommit

Nya licenssystemet
Alla, med vissa få undantag, som tävlar löser nu samma typ av tävlingslicens. Seniorer och juniorer/ponnyryttare som tävlar på regional tävling och uppåt har fått en sänkning av sina licensavgifter. Den tidigare lokallicensen är borttagen.
Det nya systemet med en licens är mer flexibelt då det ger ryttare möjlighet att tävla på alla nivåer av tävling med samma licens. Önskemål om ett licenssystem som på ett enklare sätt lät ryttarna ta steget från lokal till regional tävling framfördes i en motion på förbundsstämman 2009.
I tävlingslicensen ingår en försäkring som gäller på tävling samt vid resa till och från tävlingen och försäkringspremien har ökat kraftigt under 2010.

Vad kostar en tävlingslicens i våra nordiska grannländer?
Danmark, tar först ut en avgift för ny registrering på 525 DKR för juniorer och 675 DKR för seniorer, sedan betalar man årligen 400 DKR för en junior- och 500 DKR för en seniorlicens.
Under 2010 kostade en nationell licens i Norge 880 NKR. 
I Finland kostar en nationell licens 100 €.

Varför en häst-/ponnylicens från lokalnivå?
I framtiden kommer alla resultat, även från lokala tävlingar, att registreras i TDB, Tävlingsdatabasen. De nya häst/ponnylicenserna som uppdateras varje år ger också en möjlighet att få en överblick över vilka hästar och ponnyer som tävlar och vilka resultat de har. Varje häst/ponny måste ha en unik profil i TDB för att resultat ska kunna registreras korrekt och för att säkerställa BLUP-index. Utan licens finns ingen möjlighet att särskilja hästar/ponnyer med samma namn.

Att kunna följa resultathistorik är viktigt för bland andra ryttare, ägare, uppfödare och hingstägare och till exempel vid försäljning. Det är också viktigt av djurskyddshänsyn i de fall man måste gå tillbaka i resultathistoriken vid en utredning om dopning eller otillåten medicinering.
Krav på att detta ska vara möjligt har framförts till förbundet från veterinärhåll.

Varför höjs den internationella licensen med 100 procent?
Det är mycket positivt att antalet ryttare/kuskar som tävlar internationellt för Sverige ökar, men detta ställer också ökade krav på kansliets sportavdelning. Den service man ger till dem som tävlar internationellt är hjälp att anmäla till tävlingar, registrering av resultat och hjälp och stöd med övriga frågor. Registrering av resultat från internationella tävlingar görs helt och hållet manuellt. De som tävlar enstaka gånger internationellt kan lösa en meetinglicens, I den internationella licensen ingår nu FEI registreringsavgiften för ryttare/kuskar.

Vilka föreningar får ställa ut licenser from 2012?
Idag har det ställts krav på att en förening som vill ställa ut licenser på en högre nivå än lokal måste vara en tävlingsarrangör. Vid Tävlingssektionens möte 14-15 oktober kommer ett nytt förslag diskuteras och därefter beslutas i förbundsstyrelsen.

förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Hotellpartner

Medlemstidning

Annons